Beskattningen av inkomstrelaterad dagpenning

Det kan bli mindre dagpenning kvar i handen – kom ihåg att kontrollera skatterna!
​​​​​​​
Senast när året närmar sitt slut är det bra att kontrollera skatteprocenten. Skatteprocenten inverkar på hur mycket av den inkomstrelaterade dagpenningen som blir kvar i handen.

Om ditt skattekort har en inkomstgräns, lönar det sig att kontrollera den senast i slutet av året. Om inkomstgränsen överskrids, är vi tvungna att använda en högre procent vid förskottsinnehållningen, vilket minskar den del av den inkomstrelaterade dagpenningen som blir kvar i handen. Detta kan vara en tråkig överraskning inför jul. Kom alltså ihåg att kontrollera din situation hos beskattningsmyndigheten.

Beskattning av arbetslöshetsdagpenningen

Den inkomstrelaterade dagpenningen är en beskattningsbar förmån. Då du får inkomstrelaterad dagpenning, uppbär vi dess förskottsinnehållning till skatteförvaltningen. Förskottsinnehållningens storlek beror på ditt skattekort.

Skatteförvaltningen har särskilt beslutat att om förskottsinnehållningen för den inkomstrelaterade dagpenningen verkställs enligt den förskottsinnehållningsprocent och tilläggsprocent som fastställts för lön, är förskottsinnehållningsprocenten minst 25.

Ändringsskattekort för arbetslöshetsförmån

Då du får inkomstrelaterad dagpenning lönar dig sig att beställa ett nytt skattekort för förmån från skattemyndigheten och skicka det till oss.

Skattekortet kan du beställa i beskattningsmyndighetens nättjänst. Observera att det inte finns något särskilt ändringsskattekort för förmån. Du får ett sådant då du i normal ordning beställer ett skattekort i tjänsten, och i punkten som gäller förmåner uppger hur mycket du uppskattar att du får i inkomstrelaterad dagpenning.

Beloppet för din dagpenning hittar du i det beslut som du mottagit från oss. Beslutet i fråga finns i nättjänsten OmaYTK. Dagpenningens belopp kan också uppskattas med vårdagpenningskalkylator. Då dagpenningen för en dag multipliceras med talet 258, blir resultatet en uppskattning av de dagpenningar som betalas ut under hela året. Du kan använda till exempel det här värdet då du beställer skattekortet.

I samma punkt, där du uppger din uppskattning av förmånens belopp, kan du uppge Allmänna arbetslöshetskassan YTK som mottagare av skatteuppgifterna. Då överför skattemyndigheten de nya skatteuppgifterna direkt till oss. Om du samtidigt ska söka dagpenning är det bra att vänta en dag innan du skickar din ansökan. Annars kan det gå så att vi betalar ut dagpenningen enligt de gamla skatteuppgifterna.

Du kan också skicka ditt skattekort till oss via nättjänsten OmaYTK. Tryck på ”skattekort” för att ladda upp ditt skattekort.

Inkomstgräns för skattekort

Om ditt skattekort har en inkomstgräns, lönar det sig att kontrollera den senast i slutet av året. Om inkomstgränsen överskrids, är vi tvungna att använda en högre procent i förskottsinnehållningen, vilket minskar den delen av den inkomstrelaterade dagpenningen som blir kvar i handen. Kom alltså ihåg att kontrollera din situation hos skattemyndigheten.

Skattemyndigheten ansvarar för FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSPROCENTEN

Skattemyndigheten beräknar förskottsinnehållningsprocenten på basis av de uppgifter som du har uppgett. Om du har frågor om förskottsinnehållningens storlek och omständigheter som inverkar på den, kontakta skattemyndigheten.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!