Den inkomstrelaterade dagpenningen är en beskattningsbar förmån. När du får inkomstrelaterad dagpenning, verkställer vi en förskottsinnehållning av den åt skatteförvaltningen. Förskottsinnehållningens storlek beror på ditt skattekort. Om ditt skattekort har en inkomstgräns, lönar det sig att kontrollera den senast under slutet av året. Om inkomstgränsen överskrids, är vi tvungna att bruka en högre procent vid förskottsinnehållningen, vilket minskar andelen av den inkomstrelaterade dagpenning som blir kvar i handen. Det här kan vara en tråkig överraskning när julhelgerna är på kommande. Kom alltså ihåg att kontrollera din situation hos beskattningsmyndigheten.

Ändringsskattekort för förmånen

När du mottar inkomstrelaterad dagpenning, lönar det sig att begära ett ändringsskattekort av beskattningsmyndigheten för förmånen och lämna det till oss. Observera att där inte finns något särskilt ändringsskattekort för förmånen. Du får ett sådant, när du beställer ett normalt skattekort i tjänsten, men uppger hur mycket du uppskattar att du kommer att få i inkomstrelaterad dagpenning.

Beloppet av din dagpenning hittar du i beslutet om den, vilket du fått från oss. Du hittar beslutet i tjänsten OmaYTK. Dagpenningens belopp kan också uppskattas med vår dagpenningskalkylator, som du hittar i webbtjänsten. När man multiplicerar den obeskattade dagpenningen för en dag med talet 258, får man som resultat en uppskattning av de dagpenningar som ska betalas ut under hela året. Till exempel den uppskattningen kan man använda när skattekortet beställs.

Beskattningsmyndigheten har goda anvisningar för att beställa skattekort.

När du får ett nytt ändringsskattekort för förmånen, kan du lättast skicka det till oss genom att använda den elektroniska tjänsten OmaYTK. Där finns det en tangent Verkortti/Skattekort, där du kan lägga till det nya skattekortet.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn