Beskattningen av inkomstrelaterad dagpenning

Det kan bli mindre dagpenning i handen – kom ihåg att kontrollera skatterna!
När året går mot sitt slut är det bra att kontrollera skatteprocenten. Skatteprocenten inverkar på, hur mycket av den inkomstrelaterade dagpenningen som blir kvar i handen.

Om ditt skattekort har en inkomstgräns, lönar det sig att kontrollera den senast i slutet av året. Om inkomstgränsen överskrids, är vi tvungna att bruka en högre procent vid förskottsinnehållningen, vilket minskar den del av den inkomstrelaterade dagpenningen som blir kvar i handen. Detta kan vara en tråkig överraskning då julens högtider nalkas. Kom alltså ihåg att kontrollera din situation hos beskattningsmyndigheten.

Beskattningen av arbetslöshetsdagpenningen

Den inkomstrelaterade dagpenningen är en beskattningsbar förmån. Då du får inkomstrelaterad dagpenning, verkställer vi förskottsinnehållningen av den för skatteförvaltningen. Förskottsinnehållningens storlek beror på ditt skattekort.

Skatteförvaltningen har särskilt beslutat att förskottsinnehållningen av den inkomstrelaterade dagpenningen verkställs enligt den procent för förskottsinnehållning och den tilläggsprocent som bestämts för lön. Skillnaden är den att dagpenningen dock beskattas med minst 25 procent, om du inte har lämnat oss ett ändringsskattekort som getts för dagpenning,

Ändringsskattekort för arbetslöshetsförmånen

Då du får inkomstrelaterad dagpenning, lönar det sig att av beskattningsmyndigheten begära ett nytt skattekort för förmånen och skicka det till oss.

Skattekortet kan du beställa i  beskattningsmyndighetens elektroniska tjänst. Observera att där inte särskilt finns ett ändringsskattekort för förmånen. Ett sådant erhålls,när du i tjänsten normalt beställer ett skattekort, men då du uppger hur mycket du uppskattar att du får i inkomstrelaterad dagpenning.

Beloppet för din dagpenning hittar du i det beslut som du mottagit från oss. Du finner beslutet i fråga i tjänsten OmaYTK. Dagpenningens belopp kan också uppskattas med vår dagpenningskalkylator. Då dagpenningen för en dag multipliceras med talet 258, blir resultatet en uppskattning av värdet av de dagpenningar som ska betalas ut under hela året. Till exempel detta värde kan du använda vid beställningen av skattekortet.

I samma punkt , där du uppger din uppskattning av förmånens belopp, kan du uppge Allmänna arbetslöshetskassan YTK som mottagare av skatteuppgifterna. Då överför beskattningsmyndigheten de nya skatteuppgifterna direkt till oss. Om du vid samma tid står i beråd att sända en ansökan om dagpenning, så vänta en dag innan du sänder ansökan. Annars kan det gå så att vi ännu betalar ut dagpenningen med de gamla skatteuppgifterna.

Du kan också sända oss skattekortet genom att använda den elektroniska tjänsten OmaYTK. Där finns en tangent verokortti (skattekort), där du kan tillfoga det nya skattekortet.

Skattekortets inkomstgräns

Om ditt skattekort har en inkomstgräns, lönar det sig att kontrollera den senast i slutet av året. Om inkomstgränsen överskrids, är vi tvungna att bruka en högre procent i förskottsinnehållningen, vilket minskar den andel av den inkomstrelaterade dagpenningen som blir kvar i handen. Kom alltså ihåg att kontrollera din situation hos beskattningsmyndigheten.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.