Grundtrygghet

Om du blir arbetslös och du inte är medlem i en arbetslöshetskassa, tryggas din utkomst med grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Grunddagpenning

Om du blir arbetslös efter att du har uppfyllt arbetsvillkoret, men du inte är medlem i en arbetslöshetskassa, kan du ansöka om grunddagpenning från Fpa. Grunddagpenningens storlek beror inte på din arbetsinkomst, den kan betalas som 32,40 € om dagen för högst fem dagar under kalenderveckan.

I grunddagpenning kan utbetalas högst:

  • 300 dagar om du har en arbetshistoria mindre än tre år

  • 400 dagar, om arbetshistorien är mera än tre år

  • 500 dagar om du uppfyller arbetsvillkoret som 59-åring och om du har 5 års arbetshistoria under de senaste 20 åren

Arbetsmarknadsstöd

Om du blir arbetslös och du inte har uppfyllt arbetsvillkoret, kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från Fpa. Du kan söka arbetsmarknadsstöd också när maximibetalningstiden för din grund- eller inkomstrelaterade dagpenning har uppfyllts.

Arbetsmarknadsstödets fulla belopp är 32,40 € per dag. Det betalas ut fem dagar per kalendervecka. Arbetsmarknadsstödet är inte begränsat till sin varaktighet.

Till beviljande av arbetsmarknadsstöd ansluter sig en behovsprövning. Detta innebär att dina inkomster inverkar på stödets storlek. Även dina föräldrars inkomster inverkar på stödets storlek, om du bor med dem i samma hushåll.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.