Grundtrygghet

Om du blir arbetslös och inte är medlem i en arbetslöshetskassa säkras din utkomst genom grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Grunddagpenning

Om du blir arbetslös efter att du har uppfyllt arbetsvillkoret, men du inte är medlem i en arbetslöshetskassa, kan du ansöka om grunddagpenning från Fpa. Grunddagpenningens storlek beror inte på din arbetsinkomst, utan den är 33,78 € om dagen högst fem dagar per kalendervecka.

Grunddagpenning kan utbetalas i högst:

  • 300 dagar om du har en kortare arbetshistoria än tre år

  • 400 dagar om arbetshistorian är längre än tre år

  • 500 dagar om du uppfyller arbetsvillkoret vid 58 år och om du har 5 års arbetshistoria för de senaste 20 åren

Arbetsmarknadsstöd

Om du blir arbetslös och du inte har uppfyllt arbetsvillkoret, kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från Fpa. Du kan söka arbetsmarknadsstöd också när den maximala utbetalningstiden för din grunddagpenning eller inkomstrelaterade dagpenning har löpt ut.

Arbetsmarknadsstödets fulla belopp är 33,78 € per dag. Det betalas ut fem dagar per kalendervecka. Arbetsmarknadsstödet är inte tidsmässigt begränsat.

Det ingår behovsprövning till arbetsmarknadsstödet. Det innebär att dina inkomster inverkar på stödets storlek. Även dina föräldrars inkomster inverkar på stödets storlek, om du bor tillsammans med dem i samma hushåll.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!