Hur inverkar semester på dagpenningen för arbetslös?

Semester innebär olika typer av ersättning och praxis. Hur inverkar de på utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning?

Hur inverkar semester på dagpenningen för arbetslös?

När ett arbetsförhållande tar slut kan du ha semestertid kvar. Om du inte hinner ta ut semestern innan arbetsförhållandet tar slut, betalar arbetsgivaren semesterersättning till dig för semester som inte har tagits ut. Sådan semesterersättning påverkar inte utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning, men semesterersättningen beaktas inte heller vid beräkningen av dagpenning.

Om du däremot hinner ta ut semester före arbetslösheten betalas du dock normal semesterlön under arbetsförhållandet, vilket beaktas vid beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen.

När du däremot arbetar deltid kan du ha semester eller ersättning för det under arbetslösheten.

  1. Semesterlön: Om du skulle få semesterlön som grundas på heltid under arbetslösheten, skulle du inte ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Sådan situation uppkommer dock inte i praktiken, eftersom semesterlönen betalas ut under arbetsförhållandet.

    När rätten till semester grundas på deltidsarbete beaktas semesterlönen vid jämkning när man betalar semesterlön till dig. Semesterlönen som grundas på deltidsarbete minskar alltså den inkomstrelaterade dagpenningen när semesterlönen betalas ut oavsett när du tar semester.
  2. Semesterpenning och semesterpremie: Semesterpenning och semesterpremie som baseras på lön för heltidsarbete påverkar inte den inkomstrelaterade dagpenningen. I praktiken finns det inga sådana rater eftersom de avser semester som tas under arbetsförhållandet.

    Semesterpenning och semesterpremie som grundas på lönen för deltidsarbete beaktas som inkomst under jämkningsperioden vid betalningstillfället, oavsett när de har tjänats in eller när du har tagit ut semestern.
  3. Semesterersättning: Semesterersättning som grundas på heltidsarbete över två veckor påverkar inte dagpenningen alls.

    ​​​​​​​Semesterersättning som grundas på deltidsarbete eller heltidsarbete under två veckor beaktar vi i jämkningen som inkomst vid tidpunkten för utbetalning. Sådan semesterersättning minskar din inkomstrelaterade dagpenning oavsett när den har tjänats in eller när du har tagit ut semestern.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!