Hur inverkar semester på dagpenningen för permitterad?

Förhållandet mellan permittering, semester och inkomstrelaterad dagpenning är en komplex fråga som kan verka svår att förstå. Här är i alla fall våra råd om hur det fungerar.

Hur inverkar semester på dagpenningen för permitterad?

Semester kan förhindra utbetalning av dagpenning helt eller minska beloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas ut. Hur allt påverkar beror på om ersättningarna som betalas ut för semestern grundas på heltids- eller deltidsarbete.

 1. Semesterlön: Du kan ta ut semester under permitteringen. Om rätten till semester grundas på heltidsarbete har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för semestertiden. 

  När rätten till semester grundas på deltidsarbete beaktas semesterlönen vid jämkning när man betalar semesterlön till dig. Semesterlönen som grundas på deltidsarbete minskar alltså den inkomstrelaterade dagpenningen när semesterlönen betalas ut oavsett när du tar semester.
 2. Semesterpenning och semesterpremie: Semesterpenning och semesterpremie som grundas på lön för heltidsarbete påverkar inte inkomstrelaterad dagpenning. De är dock ofta kopplade till semesterlönen, vilket kan utgöra hinder för utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning.

  Semesterpenning och semesterpremie som grundas på lönen för deltidsarbete beaktas som inkomst under jämkningsperioden vid betalningstillfället, oavsett när de har tjänats in eller när du har tagit ut semestern.
 3. Semesterersättning: Semesterersättning som grundas på heltidsarbete över två veckor påverkar inte dagpenningen alls.

  Semesterersättning som grundas på deltidsarbete eller heltidsarbete under två veckor beaktar vi i jämkningen som inkomst vid tidpunkten för utbetalning. Sådan semesterersättning minskar din inkomstrelaterade dagpenning oavsett när den har tjänats in eller när du har tagit ut semestern.

  ​​​​​​​Semesterersättningen betalas ut när arbetsförhållandet tar slut, så det är ovanligt att sådana delbetalningar betalas ut under permitteringen. En sådan situation kan dock uppstå till exempel om du har haft ett annat arbete som tar slut under permitteringen.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!