Hur länge kan man få inkomstrelaterad dagpenning?

Dagpenningsperioden, dvs den tid som du får inkomstrelaterad dagpenning, omfattar antingen 300, 400 eller 500 dagar, beroende på din situation. När du uppfyller arbetsvillkoret börjar den maximala utbetalningstiden alltid om från början. När du närmar dig pensionsåldern kan du ha rätt till tilläggsdagar efter den egentliga dagpenningsperioden.

I nättjänsten OmaYTK kan du kontrollera hur många dagar du fått utbetalningar och hur många dagar som återstår av maximitiden.
​​​​​​​
När den maximala utbetalningstiden löper ut kommer du att få ett meddelande om det. Om arbetslösheten fortsätter kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från Fpa. Se också till att informera arbets- och näringsbyrån om att betalaren av din förmån ändrar. På så sätt kan arbets- och näringsbyrån genast skicka nödvändiga utlåtanden till rätt plats.

Den inkomstrelaterade dagpenningens varaktighet

300 dagar

Om du har en kortare arbetshistoria än tre år är den inkomstrelaterade dagpenningens varaktighet 300 dagar.

400 dagar

Om du din arbetshistoria är längre än tre år är den inkomstrelaterade dagpenningens varaktighet 400 dagar.

500 dagar

Om du uppfyller arbetsvillkoret vid 58 år och om du har 5 års arbetshistoria för de senaste 20 åren.

Vi kan också betala för 500 dagar om din maximala utbetalningstid har börjat före lagändringen 1.1.2017. Före lagändringen betalades den inkomstrelaterade dagpenningen ut till samma belopp som grunddagpenningen, om arbetshistorian före arbetslösheten var mindre än tre år. Det här kan fortfarande gälla om den maximala utbetalningstiden började före 1.1.2017 och personen enligt den gamla lagstiftningen skulle ha varit berättigad till lika stor inkomstrelaterad dagpenning som grunddagpenningen under de sista hundra dagarna av den maximala utbetalningstiden.

Hur dagpenningsperioden förbrukas

Varje utbetald full dagpenning förbrukar en dag av maximitiden. Dagpenning betalas som mest ut för fem dagar per kalendervecka. Därför minskar maximitiden med fem dagar per vecka, fastän veckan har sju dagar.

Maximitiden förbrukas på olika sätt om du får jämkad dagpenning under den tid som du arbetar på deltid. I de här situationerna omvandlas den jämkade dagpenningen så att den motsvarar full dagpenning, innan den dras av från maximitiden. Det här innebär att maximitiden förbrukas långsammare när du arbetar på deltid.

Maximitiden förbrukas inte långsammare om en social förmån dras av från den fulla dagpenningen.

Du kan få dagpenning även efter den maximala utbetalningstiden om du har rätt till  tilläggsdagar.

På grund av coronarepidemin löper den maximala utbetalningstiden undantagsvis inte 1.7.2020–31.12.2020.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.