Hur länge kan man få inkomstrelaterad dagpenning?

Dagpenningsperioden är beroende på din situation antingen 300, 400 eller 500 dagar. När du uppfyller arbetsvillkoret, börjar maximibetalningstiden alltid från början. När du närmar dig pensionsåldern, kan du ha rätt till tilläggsdagar efter den egentliga dagpenningsperioden.

300 dagar

Om du har en arbetshistoria på mindre än tre år.

400 dagar

Om arbetshistorien är mera än tre år.

500 dagar

Om du uppfyller arbetsvillkoret som 58 -åring och om du har 5 år arbetshistoria under de senaste 20 åren.

Vi kan också betala ut 500 dagar, om din maximibetalningstid har börjat före lagändringen 1.1.2017.

Hur dagpenningsperioden förbrukas

Varje utbetald full dagpenning minskar maximitiden med en dag. Dagpenning betalas som mest ut fem dagar i kalenderveckan. Av den här anledningen betalas för en veckas tid ut endast fem dagar, fastän veckan har sju dagar.

Maximitiden går åt på olika sätt, om jämkad dagpenning betalas  ut för tiden med deltidsarbete. I de här situationerna omvandlas jämkad dagpenning till att motsvara full dagpenning,  innan den dras av från maximitiden. Det här innebär att när du arbetar på deltid, så förbrukas maximitiden långsammare.

Motsvarande långsammare verkan föreligger ej, om en social förmån har avdragits från den fulla dagpenningen.

Det kan betalas dagpenning till dig även efter maximibetalningstiden, om du har rätt till tilläggsdagar.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.