Hur länge kan man få inkomstrelaterad dagpenning?

​​​​​​​Du kan få inkomstrelaterad dagpenning i 300, 400 eller 500 dagar, beroende på din situation.

​​​​​​​När du uppfyller arbetsvillkoret börjar den maximala utbetalningstiden, dvs. maximitiden, alltid om från början. När du närmar dig pensionsåldern kan du ha rätt till tilläggsdagar efter den egentliga dagpenningsperioden.

Då du går till OmaYTK kan du kontrollera hur många dagar som har betalats ut till dig och hur många dagar som återstår av maximitiden.

När maximitiden löper ut får du ett beslut om saken från oss. Om du fortfarande är arbetslös efter det kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA. Kom ihåg att informera TE-byrån om att utbetalaren av din förmån ändrar, så att TE-byrån kan skicka nödvändiga utlåtanden till rätt ställe.

​​​​​​​Längden på den inkomstrelaterade dagpenningen

300 dagar

Om du har varit i arbete sammanlagt högst tre år får du inkomstrelaterad dagpenning i 300 dagar.

400 dagar

Om du har varit i arbete sammanlagt över tre år får du inkomstrelaterad dagpenning i 400 dagar.

500 dagar

Om du är 58 år eller äldre när du uppfyller arbetsvillkoret och har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren. 500 dagar är i praktiken endast möjligt om du blir arbetslös när du är 58 år eller äldre.

Maximitiden ändras inte på basis av att du fyller 58 år. Maximitiden på 500 dagar förutsätter att du uppfyller arbetsvillkoret när du är 58 år eller äldre.

Hur dagpenningsperioden förbrukas

Varje utbetald full dagpenning förbrukar en dag av maximitiden. Dagpenningen betalas ut för högst fem dagar per kalendervecka. Därför minskar maximitiden med högst fem dagar per vecka, och inte sju.

Om du får jämkad dagpenning medan du arbetar på deltid förbrukas maximitiden på ett annat sätt. Då omvandlas den jämkade dagpenningen så att den motsvarar full dagpenning innan den dras av från maximitiden. Det här innebär att maximitiden förbrukas långsammare när du arbetar deltid.

Om en social förmån dras av från den fulla dagpenningen förbrukas maximitiden inte långsammare.

Du kan få dagpenning även efter att maximitiden har löpt ut om du har rätt till tilläggsdagar.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!