Hur mycket betalas ut i inkomstrelaterad dagpenning?

Du kan uppskatta storleken av din inkomstrelaterade dagpenning genom att använda vår kalkylator.

Du kan uppskatta storleken av din inkomstrelaterade dagpenning genom att använda vår kalkylator.

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av grunddelen (32,40 €) samt inkomstdelen.

Inkomstdelens storlek beräknas på basis av din lön med hjälp av i lagen fastställda regler. Den lönen som ska användas vid beräkningen kan alltså inte direkt jämföras med det lönebeloppet som utbetalats till dig.

Vi tar hänsyn till lönen för åtminstone en period som uppfyller arbetsvillkoret.

Först dras de delar av som inte anses vara en del av den ordinarie lönen. De kan vara exv. lönepremier och löneersättningar.

Därtill görs ett lagstadgat avdrag på 4,24 % från lönen.

På det här sättet kan vi beräkna en period som uppfyller arbetsvillkoret av lönen som ligger till grund för dagpenningen. När lönen delas med det beräknade antalet arbetsdagar för perioden får vi dagslönen. Först med hjälp av den kan vi räkna ut inkomstdelens storlek.

Inkomstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen.

Dagpenning betalas som mest ut för fem dagar per kalendervecka.

EXEMPEL 1

Den förskottsinnehållning underkastade lönen under en period som uppfyller arbetsvillkoret är 18 700 €. Perioden har 130 arbetsdagar och i inkomsterna ingår 2 500 € i semesterersättning,

Först drar vi av den från lönen (18 750 €) semesterersättningen (2500 €). Kvarstår 16 250 €.

Vi gör det lagstadgade avdraget (4,24 %), varvid summan blir 15 561 €.

Den här  divideras med det beräknade antalet arbetsdagar som ingår i perioden (130). På så sätt får man dagslönen, som är 119,70 €.

Fån dagslönen (119,70 €) drar vi av grundelen (32,40 €). Skillnaden (87,00 €) multipliceras med 45 procent, varvid man som inkomstdel får 39,29 €.

När vi till grunddelen (32,40 €) adderar inkomstdelen (39,29 €), får vi som den inkomstrelaterade dagpenningens storlek 71,69 €.

18 750,00 € - 2 500,00 € = 16 250,00 €
16 250,00 € x 0,9576 = 15 561,00 €
15 561,00 € ÷ 130 = 119,70 €
119,70 € - 32,40 € = 87,30 €
87,30 € x 0,45 = 39,29 €
32,40 € + 39,29 € = 71,69 €

Vändpunkten

Om din inkomst i månaden är över 3 078,00 € , är uträkningen en aning mer komplicerad. Ända till den här summan som definierats som en vändpunkt (3 078,00 € ) räknas 45 % av den inkomst som överskrider grunddelen in i inkomstdelen av din dagpenning. Motsvarande andel av den summa som överskrider vändpunkten är 20 %.

Gränsen för den här vändpunkten per dag är 143,16 €.

EXEMPEL 2

Den förskottsinnehållning underkastade lönen för en tid som uppfyller arbetsvillkoret är 28 125 €. Perioden har 130 arbetsdagar och i inkomsterna ingår en semesterersättning på 3 750.

Först drar vi av från lönen (28 125 €) semesterersättningen (3 750 €). Kvarstår 24 375 €.

Vi gör det lagstadgade avdraget (4,24 %), varvid summan blir 23 341 €.

Den här delas med antalet arbetsdagar som ingår i perioden (130). På så sätt får vi dagslönen, som är 179,55 €.

Först räknas inkomstdelen ut till vändpunkten (3 078 €). Från vändpunktens dagslön (143,16 €) drar vi av grunddelen (32,40 €). Skillnaden (110,76 €) multipliceras med 45 procent, som storlek för den inkomstdel som underskrider vändpunkten får man 49,84 €.

Från den andel av lönen som överskrider vändpunkten räknar vi  ut inkomstdelen genom att från dagslönen (179,55 €) dra av vändpunktens dagslön (143,16 €), Skillnaden (36,39 €) multiplicerar vi med 20 procent. Den andel av inkomstdelen som överskrider vändpunkten är alltså 7,28 €.

Dagpenningen erhålls genom att räkna samman grunddelen (32,40 €), den förtjänstandel som underskrider vändpunkten (49,84 €) samt den inkomstdel som överskrider vändpunkten (7,28 €). På så sätt får man som den inkomstrelaterade dagpenningens storlek 89,52 €.

24 375,00 € - 3 750,00 € = 24 375,00 €
24 375,00 € x 0,9576 = 23 341,00 €
23 341,00 € ÷ 130 =179,55 €

143,16 € - 32,40 € = 110,76 €
110,76 € x 0,45 = 49,84 €

179,55 € - 143,16 € = 36,39 €
36,39 € x 0,2 = 7,28 €

32,40 € + 49,84 € + 7,28 € = 89,52 €

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.