Hur mycket betalas ut i inkomstrelaterad dagpenning?

Du kan uppskatta beloppet för din inkomstrelaterade dagpenning med hjälp av vår kalkylator.

Det inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen består av en grunddel (33,78 €) och en förtjänstdel.

Förtjänstdelens belopp beräknas utgående från din lön enligt de regler som fastställts i lagen. Den lön som används vid beräkningen är därför inte direkt jämförbar med det lönebelopp som betalats ut till dig.

Vi tar lönen i beaktande åtminstone för den period som uppfyller arbetsvillkoret.

Först dras de delar av som inte anses vara en del av den ordinarie lönen. Sådana är till exempel semesterpenningar och semesterersättningar.

Därtill görs ettlagstadgat avdrag på 4,34 % från lönen.

Detta gör det möjligt för oss att beräkna lönen, som dagpenningen baserar sig på, för den period som uppfyller arbetsvillkoret. När lönen divideras med antalet beräknade arbetsdagar under perioden får vi en dagslön. Utgående från det här kan vi beräkna förtjänstdelens storlek.

Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen.

Dagpenning betalas ut för högst fem dagar per kalendervecka.

EXEMPEL 1

Den lön som är underkastad förskottsinnehållning är under den period som uppfyller arbetsvillkoret 18 750 €. Perioden har 130 arbetsdagar och i inkomsterna ingår 2 500 € i semesterersättning.

Först drar vi av semesterersättningen (2 500 €) från lönen (18 750 €). Då återstår 16 250 €.

Vi gör det lagstadgade avdraget (4,34 %). Kvar blir 15 544,75 €.

Det här divideras med det beräknade antalet arbetsdagar som ingår i perioden (130). På så sätt får man dagslönen, som är 119,58 €.

Från dagslönen (119,58 €) drar vi av grunddelen (33,78 €). Skillnaden (85,80 €) multipliceras med 45 procent, vilket ger en förtjänstdel på 38,61 €.

När vi lägger till förtjänstdelen (33,78 €) till grunddelen (38,61 €) får vi en inkomstrelaterad dagpenning på 77,55 €.

18 750,00 € - 2 500,00 € = 16 250,00 €
16 250,00 € x 0,9566 = 15 544,75 €
15 544,75 € ÷ 130 = 119,58 €
119,58 € - 33,78 € = 85,80 €
85,80 € x 0,45 = 38,61 €
33,78 € + 38,77 € = 77,55 €

Vändpunkten

Om din inkomst per månad är över 3 209,10 € är beräkningen aningen mer komplicerad. 45 % av den delen av din inkomst som överstiger grunddelen räknas med till dagpenningens förtjänstdel, upp till vändpunkten 3 209,10 €. De inkomster som överstiger vändpunkten räknas med till 20 %.

Vändpunkten är 149,26 € per dag.

EXEMPEL 2

Den lön som är underkastad förskottsinnehållning är under den period som uppfyller arbetsvillkoret 28 125 €. Perioden har 130 arbetsdagar och i inkomsterna ingår 3 750 € i semesterersättning.

Först drar vi av semesterersättningen (3 750 €) från lönen (28 125 €). Då återstår 24 375 €.

Vi gör det lagstadgade avdraget (33,78 €). Kvar blir 23 366 €.

Det här divideras med det beräknade antalet arbetsdagar som ingår i perioden (130). På så sätt får man dagslönen, som är 179,36 €.

Först beräknas förtjänstdelen fram till vändpunkten (3 197,70 €). Grunddelen (33,78 €) dras av från gränsvärdets dagslön (149,26 €). Skillnaden (115,48 €) multipliceras med 45%, vilket ger 51,96 € för förtjänstdelen som ligger under vändpunkten.

Förtjänstdelen för den del av lönen som överstiger vändpunktenberäknas genom att dra av dagslönen vid vändpunkten(149,26 €) från dagslönen (180 €). Skillnaden (30,10 €) multipliceras med 20 procent. Förtjänstdelen som överstiger vändpunkten är således 6,02 €.

Dagpenningen beräknas genom att slå ihop grunddelen (33,78 €), den del som understiger vändpunkten (51,78€) och den del som överstiger vändpunkten (6,02 €). Det ger en inkomstrelaterad dagpenning som är 91,76 €.

28 125,00 € - 3 750,00 € = 24 375,00 €
24 375,00 € x 0,9566 = 23 317,13 €
23 366,00 € ÷ 130 =179,36 €

149,26 € - 33,78 € = 115,48 €
115,07 € x 0,45 = 51,96 €

179,36 € - 149,26 € = 30,10 €
30,10 € x 0,20 = 6,02 €

33,78 € + 51,96 € + 6,02 € = 91,76 €

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.