Vi servar OmaYTK 15.6. klo 7.00-9.00. Under servicen kan tjänsten inte användas. Vi beklagar!

Hur påverkar permittering inkomstrelaterad dagpenning?

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning även när du är permitterad. Ur arbetslöshetsskyddslagens synvinkel är en person som har permitterats arbetslös, så nästan alla regler för arbetslösa gäller direkt även för permitterade. Det finns några små undantag.

Olika former av permittering

Du kan permitteras på heltid, genom att minska din arbetstid per vecka, genom att minska din dagliga arbetstid. I praktiken kan det också förekomma olika kombinationer av dessa.

Om du permitteras på heltid kan vi betala full dagpenning under permitteringen.

Om du permitteras genom att förkorta din arbetstid per vecka innebär det att du arbetar hela arbetsdagar under en kalendervecka och att du har en eller flera hela permitteringsdagar. Under sådana permitteringar betalar vi dagpenning till fullt belopp för permitteringsdagarna, men för arbetsdagarna betalar vi ingen dagpenning alls.

Permittering kan också ske genom att man minskar din dagliga arbetstid. Då kan du arbeta, kanske varje arbetsdag, men din arbetstid har förkortats under minst en dag. Under sådana permitteringar kan vi betala dig jämkad dagpenning. Det innebär att vi beaktar din inkomst i beloppet för dagpenningen. Vi kan alltså fortfarande betala dagpenning, men mindre än om du är helt permitterad eftersom du har löneinkomster från ditt arbete. Du kan beräkna den jämkade dagpenningen med vår kalkylator.

Om du under en kalendervecka har både helt permitterade dagar och förkortade arbetsdagar, betalar vi även då jämkad dagpenning. Vi beaktar då inkomsten för både förkortade och hela arbetsdagar.

Permitteringens inverkan på arbetstidsgränsen för jämkad dagpenning

Jämkad dagpenning kan endast betalas ut om arbetstiden inte överstiger 80 % av arbetstiden för en arbetstagare på heltid. Normalt granskas denna arbetstidsgräns för hela jämkningsperioden. Ett undantag från detta är situationer där permittering sker genom att minska arbetstiden per vecka eller dag. I dessa fall granskas arbetstidsgränsen per kalendervecka.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.