Hur påverkas inkomstrelaterad dagpenning av naturaförmåner?

Det är möjligt att du under arbetslöshet eller permittering har kvar de naturaförmåner som hör till arbetsförhållandet. Vissa naturaförmåner är beskattningsbar förvärvsinkomst och i vissa situationer beaktar vi dem när vi betalar ut inkomstrelaterad dagpenning.

Naturaförmånernas inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen

Naturaförmåner i arbetsförhållanden är till exempel bostadsförmån, tillgång till el, garageförmån, kostförmån, helpension, bilförmån och telefonförmån.

Sådana här skattepliktiga naturaförmåner är förvärvsinkomster ur arbetslöshetsskyddets synvinkel. Förvärvsinkomst som erhållits under permittering eller arbetslöshet kan påverka beloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen. Detta förutsätter dock att du omfattas av jämkning. Du kan läsa mer i våra anvisningar om deltidsarbete.

De situationer där förvärvsinkomstens inverkan på dagpenningen beräknas är väl definierade i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Av reglerna följer att det finns situationer då man är arbetslös och permitterad där naturaförmåner beaktas och samtidigt finns det situationer där naturaförmåner inte beaktas. Avgörande är om det i ditt fall är fråga om en jämkningssituation eller inte. Det i sin tur beror på hur din permittering förverkligas eller om du har inkomster från deltidsarbete, heltidsarbete som varar under två veckor eller från företagsverksamhet som bisyssla.

  • Om du är helt arbetslös eller permitterad på heltid, är det inte en jämkningssituation. Även om du under arbetslösheten eller permitteringen har kvar en naturaförmån som hör till ditt arbetsförhållande, påverkar den inte beloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen.
  • Om du är permitterad genom att arbetstiden per vecka förkortas, är det inte en jämkningssituation. Även om du under permitteringen har kvar en naturaförmån som hör till ditt arbetsförhållande, påverkar den inte beloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen.
  • Om du är permitterad så att din dagliga arbetstid förkortas, är det fråga om en medlingssituation. I detta fall beaktas det beskattningsbara värdet av naturaförmånen i den inkomstrelaterade dagpenningens belopp, dvs. naturaförmånen minskar den inkomstrelaterade dagpenningens belopp som betalas till dig.
  • Om du är permitterad på heltid eller din arbetsvecka är förkortad, men du jobbar deltid för din egen eller en främmande arbetsgivare, är detta en jämkningssituation. I detta fall beaktas det beskattningsbara värdet av naturaförmånen i beloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen, dvs. naturaförmånen minskar den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas till dig.
  • Om du har inkomster från deltidsarbete, heltidsarbete under två veckor eller från företagsverksamhet som bisyssla är det fråga om en jämkningssituation. I detta fall beaktas det beskattningsbara värdet av naturaförmånen i beloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen, dvs. naturaförmånen minskar den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas till dig.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!