Hur stor är min inkomstrelaterade dagpenning?

Du kan själv uppskatta beloppet på din inkomstrelaterade dagpenning med hjälp av vår räknare.

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel  (37,21 €) och en förtjänstdel.

Förtjänstdelen beräknas utifrån din lön enligt de regler som fastställts i lagen. Lönen som används vid beräkningen motsvarar därför inte nödvändigtvis det lönebelopp som betalats ut till dig.

Vi beaktar lönen under åtminstone den period som uppfyller arbetsvillkoret.

Först drar vi av den del av lönen som inte anses utgöra en del av den ordinarie lönen, som till exempel semesterpenning och semesterersättning.

Efter det görs ett lagstadgat avdrag på 4,40 % på lönen.

Efter ovanstående avdrag kan vi räkna ut den lön som ligger till grund för dagpenningen för den period som uppfyller arbetsvillkoret. Dagslönen räknar vi ut genom att dividera lönen med antalet beräknade arbetsdagar under perioden. Därefter kan vi beräkna storleken på förtjänstdelen.

Förtjänstdelen utgör 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen.

Dagpenning betalas ut för högst fem dagar per kalendervecka.

EXEMPEL 1

Den förskottsinnehållningspliktiga lönen för en period som uppfyller arbetsvillkoret är 18 750 euro. Perioden har 130 arbetsdagar och i lönen ingår en semesterersättning på 2 500 euro.

Först drar vi av semesterersättningen (2 500 euro) från lönen (18 750 euro). 16 250 euro återstår.

Vi gör det lagstadgade avdraget 4,40 % och efter det återstår 15 535 euro.

Det återstående beloppet divideras med det beräknade antalet arbetsdagar som ingår i perioden (130). Detta ger en dagslön på 119,50 euro.

Från dagslönen (119,50 euro) drar vi av grunddelen (37,21 €). Skillnaden (82,29 euro) multipliceras med 45 %, vilket ger en förtjänstdel på 37,03 euro.

När vi lägger till förtjänstdelen (37,03euro) till grunddelen (37,21 €) får vi en inkomstrelaterad dagpenning på 74,24 euro.

18 750,00 € - 2 500,00 € = 16 250,00 €
16 250,00 € x 0,956 = 15 535 €
15 535 € ÷ 130 = 119,50 €
119,50 € - 37,21 € = 82,29 €
82,29 € x 0,45 = 37,03 €
37,21 € + 37,03 € = 74,24 €

​​​​​​​Gräns

Om din månadsinkomst överstiger 3 534,95 € är beräkningen aningen mer komplicerad. 45 % av de inkomster som överstiger grunddelen räknas med i dagpenningens förtjänstdel, upp till gränsen, som är 3 534,95 €. De inkomster som överstiger gränsen räknas med till 20 %.

Gränsvärdet är 164,42 euro per dag.

Gräns, exempel 2

Den förskottsinnehållningspliktiga lönen är 28 125 euro under den period som uppfyller arbetsvillkoret. Perioden har 130 arbetsdagar och i lönen ingår en semesterersättning på 3 750 euro.

Först drar vi av semesterersättningen (3 750 euro) från lönen (28 125 euro). 24 375 euro återstår.

Vi gör det lagstadgade avdraget 4,40 % och efter det återstår 23 302,50 euro.

Det återstående beloppet divideras med antalet arbetsdagar som ingår i perioden (130). Detta ger en dagslön på 179,25 euro.

Först beräknas förtjänstdelen fram till gränsen 3 534,95 €. Grunddelen (37,21 €) dras av från dagslönens gränsvärde (164,42 euro). Skillnaden (127,21 euro) multipliceras med 45 %, vilket ger 57,24 euro, som är den förtjänstdel som understiger gränsen.

Förtjänstdelen för den del av lönen som överstiger gränsen beräknas genom att dra av dagslönens gränsvärde (179,25 euro) från dagslönen (164,42 euro). Skillnaden (14,83 euro) multipliceras med 20 %. Förtjänstdelen som överstiger gränsen är således 2,92 euro.

Dagpenningen beräknas genom att addera grunddelen (37,21 €), den del som understiger gränsen (57,24 euro) och den del som överstiger gränsen (2,92 euro). Det ger en inkomstrelaterad dagpenning på 97,37 euro.

28 125,00 € - 3 750,00 € = 24 375,00 €
24 375,00 € x 0,956 = 23 302,50 €
23 329,31 € ÷ 130 =179,25 €

164,42 € - 37,21 € = 127,21 €
127,21 € x 0,45 = 57,24 €

179,25 € - 164,42 € = 14,83 €
14,83 € x 0,20 = 2,97 €

37,21 € + 57,24 € + 2,97 € = 97,42 €

Årsinkomst

Om arbetet och löneinkomsten därav har varit säsongbetonat, används årsinkomsten för de tolv månader som omedelbart föregick arbetslösheten som grund för dagpenningen.

Arbetet och löneinkomsten därav är säsongbetonat, om arbetet på grund av naturförhållandena eller av annan motsvarande orsak kan utföras endast under en viss tid av året och om arbetsmängden och löneinkomsten av arbetet av denna orsak är betydligt större än normalt.

När årsinkomsten fastställs beaktas löneinkomsten, samt all annan personlig inkomst som kan jämställas med lön, under fastställningsperioden. Alla inkomstslag som du har fått som ersättning för utfört arbete på basis av ett anställningsförhållande beaktas således som löneinkomster då vi fastställer din årsinkomst. Vi drar inte av till exempel semesterpenning, semesterpremie eller semesterersättning från lönen, vilket i allmänhet är praxis då man fastställer årsinkomsten.

Vi beaktar också vissa sociala förmåner, ersättningar för inkomstbortfall och bidrag när vi fastställer årsinkomsten. Statsrådets förordning föreskriver om samtliga förmåner som beaktas vid fastställandet av årsinkomsten. Endast skattepliktiga förmåner beaktas.

När årsinkomsten fastställs beaktas den årsinkomst som hänför sig till de tolv månader som omedelbart föregår arbetslösheten. Årsinkomsten per månad fås genom att dividera årsinkomsten med siffran 12 och dagslönen genom att dividera månadsinkomsten med siffran 21,5.

Exempel 3 Fastställande av årsinkomst

Årsinkomst: 20 000 euro
Övriga inkomster som beaktas: 5 000 euro

20 000 € x 0,956 = 19 120 €
19 120 € + 5 000 € =  24 120 €
24 120 € ÷ 12 = 2010 €
2010 € / 21,5 = 93,49 €

93,49 € - 37,21 € = 56,28 €
56,28 € x 0,45 = 25,32 €
37,21 € + 25,32 € = 62,53 €

Barntillägg

Om du försörjer ett barn under 18 år kan du få ett barntillägg till din inkomstrelaterade dagpenning. Barntillägget är 7,01 € för ett barn, 10,29 € för två barn och 13,26 € för tre eller flera barn.

Exempel 4

Inkomstrelaterad dagpenning enligt exempel 1:

18 750,00 € - 2 500,00 € = 16 250,00 €
16 250,00 € x 0,956 = 15 535 €
15 535 € ÷ 130 = 119,50 €
119,50 € - 37,21 € = 82,29 €
82,29 € x 0,45 = 37,03 €
37,21 € + 37,03 € = 74,24 €

Barntillägg för ett barn:

74,24 € + 7,01 € = 81,25 €

Barntillägg för två barn:

74,24 € + 10,29 € = 84,53 €

Barntillägg för tre eller fler barn:

74,24 € + 13,26 € = 87,50 €

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!