Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell databas, som innehåller löne-, pensions- och förmånsuppgifterna på individnivå. Med hjälp av inkomstregistret digitaliseras Finland. Wow! 

Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell databas, som innehåller löne-, pensions- och förmånsuppgifterna på individnivå. Med hjälp av inkomstregistret digitaliseras Finland. Wow! 

Inkomstregistret togs i bruk från början av år 2019. Allt sedan dess har uppgifterna om löner och övriga förvärvsinkomster meddelats till det. Pensions- och förmånsuppgifterna meddelas från och med år 2021.

YTK börjar söka löneuppgifter i inkomstregistret fr.o.m. början av år 2020. I praktiken förändrar detta i någon mån ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, eftersom vi inte längre behöver ett särskilt löneintyg. All information för att betala ut förmånen som vi behöver får vi inte i inkomstregistret, och därför frågar vi ännu särskilt om vissa uppgifter. Vår elektroniska kommunikation vägleder i dessa fall.

Skatteförvaltningens inkomstregisterenhet driver inkomstregistret.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!