Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell databas, som innehåller löne-, pensions- och förmånsuppgifterna på individnivå. Med hjälp av inkomstregistret digitaliseras Finland. Wow! 

Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell databas, som innehåller löne-, pensions- och förmånsuppgifterna på individnivå. Med hjälp av inkomstregistret digitaliseras Finland. Wow! 

Inkomstregistret togs i bruk från början av år 2019. Allt sedan dess har uppgifterna om löner och övriga förvärvsinkomster meddelats till det. Pensions- och förmånsuppgifterna meddelas från och med år 2021.

YTK börjar söka löneuppgifter i inkomstregistret fr.o.m. början av år 2020. I praktiken förändrar detta i någon mån ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, eftersom vi inte längre behöver ett särskilt löneintyg. All information för att betala ut förmånen som vi behöver får vi inte i inkomstregistret, och därför frågar vi ännu särskilt om vissa uppgifter. Vår elektroniska kommunikation vägleder i dessa fall.

Skatteförvaltningens inkomstregisterenhet driver inkomstregistret.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.