Karens

Karens är ett vedertaget begrepp i vardagsspråket, med vilket man syftar på vissa tider utan ersättning som fastställs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
 
Ibland syftar våra kunder på självrisktiden då de använder ordet karens. Självrisktiden är dock en annan sak än en viss tid utan ersättning.

Viss tid utan ersättning

Syftet med utkomstskydd för arbetslösa är att trygga de ekonomiska möjligheterna att söka arbete och förbättra förutsättningarna för att komma in på och återvända till arbetsmarknaden. Att söka arbete är en viktig förutsättning för att arbetslöshetsdagpenning ska kunna betalas ut.

Om du inte söker arbete eller annars handlar i strid mot att du sysselsätts, kan arbets- och näringsbyrån påföra karens som följd, dvs. en viss tid utan ersättning.

Den utsatta tidens längd är beroende av på vilket sätt arbets- och näringsbyrån anser att du försummat dina skyldigheter som arbetslös arbetssökande. Nedan en lista över situationer då man får karens:

  • Om du lämnar ditt arbete utan giltig orsak förlorar du rätten till arbetslöshetsförmån för 45 dagar efter att anställningsförhållandet har upphört. Om arbetet har varat i högst fem dagar, upphör rätten till arbetslöshetsförmån för 30 dagar.
  • Du har inte rätt till arbetslöshetsförmåner under 45 dagar om du själv orsakar att ditt anställningsförhållande upphör. Om arbetet har varat i högst fem dagar, upphör rätten till arbetslöshetsförmån för 30 dagar.

  • Om du vägrar att ta emot arbete som erbjudits dig, förlorar du rätten till arbetslöshetsförmån för 45 dagar.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!