Lönestöd och inkomstrelaterad dagpenning

TE-byrån kan under vissa förutsättningar bevilja arbetsgivaren lönestöd för lönekostnaderna. Om du blir arbetslös och lönen för ett sådant arbete beaktas vid uträkningen av din dagpenning, tilämpar vi en undantagsregel vid uträkningen av dagpenningen.

Hur påverkar lönestödet dagpenningen?

I ett arbete med lönestöd inräknas i arbetsvillkoret 75 procent av de arbetsveckor du har varit i arbete.

Enligt huvudregeln krävs det 26 kalenderveckor av arbete som uppfyller förutsättningarna för att arbetsvillkoret ska bli uppfyllt. Eftersom det i arbetsvillkoret  i arbete med lönestöd undantagsvis inräknas endast 75 procent, ska du arbeta i lönesubventionerat arbete minst 35 kalenderveckor för att arbetsvillkoret ska bli uppfyllt.

Undantaget påverkar alltså längden av det arbetsvillkor som krävs. Det har ingen direkt inverkan på dagpenningens belopp.

Hur påverkar dagpenningen av garanterat arbete?

Om ett lönesubventionerat arbete har ordnats med stöd av sysselsättningsskyldighet enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, inräknas alla de kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret normalt i arbetsvillkoret.

26 kalenterveckor av garanterat arbete räcker alltså till för att uppfylla arbetsvillkoret, fastän arbetsgivaren hade fått lönestöd för lönekostnaderna.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.