Lönesubvention och inkomstrelaterad dagpenning

Arbets- och näringsbyrån kan under vissa förutsättningar bevilja arbetsgivaren stöd för lönekostnaderna. Om du blir arbetslös och lönen för ett sådant arbete beaktas vid uträkningen av din dagpenning, tillämpar vi en undantagsregel vid uträkningen av dagpenningen.

Vilken inverkan har lönesubvention på dagpenningen?

75 procent av de kalenderveckor som du har gjort lönesubventionerat arbete räknas med i arbetsvillkoret.

Enligt huvudregeln krävs det 26 kalenderveckor av arbete som uppfyller villkoren för att arbetsvillkoret ska bli uppfyllt. Eftersom endast 75 procent av lönesubventionerat arbete räknas med i arbetsvillkoret, och eventuella avrundningar görs nedåt, ska du arbeta i minst 35 kalenderveckor med lönesubventionerat arbete för att arbetsvillkoret på 26 veckor ska uppfyllas.

Undantaget påverkar alltså längden av det arbetsvillkor som krävs. Det har ingen direkt inverkan på dagpenningens belopp.

Vilken inverkan har garanterat arbete på dagpenningen?

Om ett lönesubventionerat arbete har ordnats med stöd av sysselsättningsskyldighet så som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, räknas alla de kalenderveckor normalt med i arbetsvillkoret som uppfyller kraven för arbetsvillkoret.

26 kalenderveckor av garanterat arbete räcker alltså till för att uppfylla arbetsvillkoret, fastän arbetsgivaren har fått lönestöd för lönekostnaderna.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!