När kan man få inkomstrelaterad dagpenning?

Det finns några viktiga förutsättningar för att inkomstrelaterad dagpenning utbetalas.

Vi kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig, om

  • du har varit medlem i YTK minst 26 veckor

  • du har under tiden som medlem uppfyllt arbetsvillkoret

  • andra hinder inte finns

Betalningen förutsätter också att

  • du har anmält dig hos TE-byrån som arbetssökande

  • det enligt det arbetskraftspolitiska utlåtandet inte finns andra hinder för betalningen

TE-byrån skickar utlåtandet till oss. Därav framgår det om ditt arbetssökande är i kraft och om du är arbetslös.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.