När kan man få inkomstrelaterad dagpenning?

Det finns några viktiga villkor för inkomstrelaterad dagpenning.

Vi kan betala dig inkomstrelaterad dagpenning om

En förutsättning för utbetalning är också att

  • du har anmält dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån

  • det enligt det arbetskraftspolitiska utlåtandet inte finns andra hinder för betalningen

Arbets- och näringsbyrån skickar ett utlåtande till oss. Från det framgår det om din jobbsökning är i kraft och om du är arbetslös.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.