När kan man inte få inkomstrelaterad dagpenning?

Inkomstrelaterad dagpenning ska garantera din utkomst då du är arbetslös. Dessutom ska den göra det möjligt för dig att söka jobb. Ur de här synvinklarna är det lätt att förstå i vilka situationer dagpenningen inte kan betalas ut. I regel är det fråga om situationer där sin utkomst är säkerställd på annat sätt eller då du inte söker arbete på arbetsmarknaden.
 
Vissa av situationerna är sådana att hindret i princip är tillfälligt. Då får du ett tidsbegränsat negativt beslut. Vissa situationer är sådana att rätten till inkomstrelaterad dagpenning omprövas när den situation som ger upphov till hindret upphör. Då får du ett negativt beslut som gäller tills vidare.
 
I vissa fall kan du få karens, dvs. en period då du inte får ersättning. I regel kan vi inte betala dig ett dagpenning under en sådan period.

Här är en lista över några av de vanligaste hindren:

 • Du har lämnat arbetet utan giltigt skäl

 • Du har vägrat arbete eller utbildning utan giltigt skäl

 • Det har utsatts självrisktid för dig

 • Du har rätt att få lön för uppsägningstiden

 • Du får ekonomisk fördel som hänför sig till att ditt anställningsförhållande avslutas

 • Du är företagare i huvudsyssla

 • Du är arbetsoförmögen

 • Du är pensionerad

 • Du är heltidsstuderande

 • Du är vårdledig

 • Du fullgör värnplikt eller civiltjänstgöring

 • Du avtjänar ett fritidsstraff

 • Du är intagen för sjukhusvård

 • Du har blivit arbetslös på grund av strejk eller lockout

 • Du har tillfälligt blivit arbetslös på grund av strejk eller lockout, och avsikten med arbetstvisten är att få till stånd ändringar även i dina anställnings- eller löneförhållanden

 • Du har varit borta från arbetsmarknaden i mer än sex månader utan giltigt skäl

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!