När kan man inte få inkomstrelaterad dagpenning?

Inkomstrelaterad dagpenning är avsedd för att trygga din utkomst under tiden som arbetslös. Därtill är dess syfte att göra ditt jobbsökande möjligt. Från de här utgångspunkterna är det lätt att förstå de situationer där dagpenning inte kan utbetalas. I regel är de alltså situationer, där utkomsten annars är tryggad eller att du inte är på arbetsmarknaderna för att söka jobb.

Här en lista på några av de vanligaste hindren:

 • Du har lämnat arbetet utan giltigt skäl

 • Du har vägrat arbete eller utbildning utan giltigt skäl

 • Det har utsatts självrisktid för dig

 • Du har rätt att få lön för uppsägningstiden

 • Du får ekonomisk fördel som hänför sig till att ditt anställningsförhållande avslutas

 • Du är företagare i huvudsyssla

 • Du är arbetsoförmögen

 • Du är pensionerad

 • Du är studerande på heltid

 • Du är vårdledig

 • Du fullgör värnplikt eller civiltjänstgöring

 • Du avtjänar ett fritidsstraff

 • Du är intagen för sjukhusvård

 • Om du har blivit arbetslös på grund av strejk eller lockout

 • Om du tillfälligt har blivit arbetslös på grund av strejk eller lockout, och avsikten med arbetstvisten är att få till stånd ändringar även i dina anställnings- eller löneförhållanden

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.