När kommer jag upp till tilläggsdagar?

När du närmar dig pensionsåldern, kan du ha rätt till tilläggsdagar. Då kan vi betala till dig inkomstrelaterad dagpenning efter att maximibetalningstiden upphört ända till utgången av den kalendermånad när du fyller 65 år.

Rätten till tilläggsdagar beror på ditt födelseår och på när maximibetalningstiden uppfylls. Du har rätt till tilläggsdagar, om

  1. du är född år 1950, 1951, 1952, 1953 eller 1954 och har fyllt 59 år innan maximibetalningstiden går ut

  2. du är född år 1955 eller 1956 och har fyllt 60 år innan maximibetalningstiden går ut

  3. du är född år 1957 eller därefter och har fyllt 61 år innan maximibetalningstiden går ut


Vidare förutsätts det att du, när maximibetalningstiden uppfylls, har varit i arbete minst fem år under de senaste 20 åren.

Vi er till att tilläggsdagarna inte går förbi dig. När din maximala tid för utbetalning flir fylld, kontrollerar vi automatiskt  din rätt till tilläggsdagar. Om du har rätt till tilläggsdagar, men inte förlänger ansökan, tar vi kontakt och berättar om saken.

När du är på tilläggsdagar, så håll ditt jobbsökande i kraft hos TE-byrån och fortsätt normalt med att ansöka om dagpenning. Kom också ihåg att tilläggsdagarna inte medför några undantag i vad som förutsätts av dig som arbetssökande. Exempelvis aktivitetsmodellen gäller även för dem som befinner sig på tilläggsdagar.

När du ska bli pensionerad, läs närmare anvisningar här.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.