När räknas dagpenningen om?

Enligt huvudregeln beräknas dagpenningen varje gång du uppfyller arbetsvillkoret. Det finns undantag från detta.

Omräkning av dagpenningen

När du uppfyller arbetsvillkoret, beräknas maximitiden för dagpenningsperioden om från början och samtidigt räknar vi också om din inkomstrelaterade dagpenning.

Enligt huvudregeln räknar vi alltså alltid om din dagpenning när du uppfyller arbetsvillkoret.

Vi räknar ändå inte om din dagpenning, om den maximala utbetalningstiden enligt den på nytt uträknade dagpenningen skulle börja inom ett år från den föregående maximitidens början och om dagpenningen har räknats ut då den föregående maximala utbetalningstiden började. Således räknar vi om dagpenningen högst en gång per år. Det här gäller dagpenningar både för löntagare och företagare.

Dagpenningen sjunker eller stiger inte nödvändigtvis alls

Då dagpenningen räknas om högst en gång per år, sjunker inte din dagpenning, fastän du skulle ha tagit emot ett kortvarigt arbete med en lön som är mindre än i det tidigare arbetet.

Det samma gäller även om du tar emot ett kortvarigt arbete som har högre lön än tidigare. Då höjs inte heller din dagpenning.

Skydd för dagpenningen

När du uppfyller arbetsvillkoret på nytt och det har gått över ett år från att föregående dagpenning räknades ut, räknar vi om din dagpenning.

Om du ändå har uppfyllt arbetsvillkoret innan den föregående maximala utbetalningstiden blivit uppfylld, uppgår den nya inkomstrelaterade dagpenningen alltid till minst 80 procent av den inkomstrelaterade dagpenningen som tidigare betalats ut till dig.

Även om du skulle ha hade arbetat för en lägre lön än tidigare, är inte den nya dagpenningen nödvändigtvis mindre i samma proportion.​​​​

Det här skyddet gäller endast inkomstrelaterad dagpenning för löntagare. Skyddet gäller alltså inte inkomstrelaterad dagpenning för företagare.

Omräkning av dagpenningen i garanterat arbete och för personer över 58 år

Om ditt arbetsvillkor har uppfyllts i ett arbete där du har blivit sysselsatt på grund av sysselsättningsskyldighet, räknar vi inte om din dagpenning, om inte den dagpenning som räknats ut på basis av de nya inkomstuppgifterna är större än den tidigare bestämda dagpenningen.

På samma sätt går man tillväga, när ditt arbetsvillkor har uppfyllts efter att du fyllt 58 år. Vi fastställer således inte din dagpenning på nytt, om inte den dagpenning som räknats ut på basis av nya inkomstuppgifter är större än den tidigare bestämda dagpenningen.

Båda skyddsreglerna förutsätter att dagpenning har betalats ut tidigare. Annars finns det inget att jämföra den nya dagpenningen med.

Ingendera skyddsregeln tillämpas på en företagares dagpenning och inte heller i situationer, då personen övergår från att vara löntagare till företagare och uppfyller arbetsvillkoret för en företagare, eller tvärtom. Således skyddar regeln enbart löntagare.

Maximal tid och omräkning av dagpenningen inom sysselsättningsfrämjande service

De inkomstrelaterade dagpenningar som betalats ut under frivilliga studier och arbetskraftsutbildning räknas in i maximitiden på samma sätt som under arbetslöshet. Utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning kan alltså upphöra under utbildningen, om den maximala tiden löper ut.

Frivilliga studier eller deltagande i arbetskraftsutbildning utgör inget hinder för att du får inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar.

I fråga om frivilliga studier eller arbetskraftsutbildning fastställs inte nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen på nytt och maximitiden börjar heller inte om från början, även om arbetsvillkoret skulle bli uppfyllt under studierna eller utbildningen. Detta undantag gäller inte för annan sysselsättningsfrämjande service än för frivilliga studier och arbetskraftsutbildning.

Om arbetsvillkoret uppfylls under de frivilliga studierna eller arbetskraftsutbildningen, räknas dagpenningen inte om och den maximala utbetalningstiden börjar heller inte om från början. Först då studierna eller utbildningen avslutas, räknas dagpenningen om och den maximala utbetalningstiden börjar om från början.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!