När räknas dagpenningen på nytt?

Huvudregeln är att dagpenningen räknas ut, när du uppfyller arbetsvillkoret Det finns undantag från detta.

Dagpenningen räknas på nytt

När du uppfyller arbetsvillkoret, börjar man beräkna maximitiden för dagpenningsperioden om från början och samtidigt räknar vi också om din inkomstrelaterade dagpenning från början.

Enligt huvudregeln räknar vi alltså alltid om din dagpenning på nytt, när du uppfyller arbetsvillkoret.

Vi räknar ändå inte ut din dagpenning, om maximiutbetalningstide enligt den på nytt uträknade dagpenningen skulle börja inom ett år från den föregående maximitidens början och om dagpenningen har räknats ut då den föregående maximala utbetalningstiden börjar. Det vill säga, vi räknar ut dagpenningen på nytt högst en gång per år.

Dagpenningen är skyddad på så sätt att, om det i ditt arbetsvillkor har inräknats en tid, under vilken du varit i sysselsättningsfrämjande service, så fastställer vi inte din dagpenning på nytt, även om arbetsvillkoret skulle bli uppfyllt.

Den maximala utbetalningstiden för dagpenningsperioden börjar däremot alltid om från början, när du uppfyller arbetsvillkoret.

Dagpenningen sjunker eller stiger inte nödvändigtvis alls

Då dagpenningen räknas om på nytt högst en gång per år, sjunker inte din dagpenning, fastän du skulle ha tagit emot ett kortvarigt arbete med en lön som är mindre än den tidigare.

Å andra sidan betyder det här även att om du tar emot ett kortvaritgt arbete med en lön som är bättre än tidigare, så höjs inte heller din dagpenning.

Skydd för dagpenningen

När du uppfyller arbetsvillkoret på nytt och det har gått över ett år från att föregående dagpenning räknades ut, räknar vi ut din dagpenning på nytt.

Om du ändå har uppfyllt arbetsvillkoret innan den föregående maximala utbetalningstiden blir uppfylld, är den nya inkomstrelaterade dagpenningen alltid minst 80 procent av den inkomstrelaterade dagpenning som tidigare betalats ut till dig.

Fastän du alltså hade arbetat med en lön som hade varit mindre än tidigare, är inte den nya dagpenningen nödvändigtvis mindre i samma proportion.​​​​

Omräkningen av dagpenningen i garanterat arbete och för personer över 58 år

Om ditt arbetsvillkor har blivit uppfyllt i arbete, där du har blivit sysselsatt med stöd av garanterat arbete, omräknar vi inte din dagpenning på nytt, om inte den dagpenning som räknats ut på basis av de nya inkomstuppgifterna är större än den tidigare bestämda dagpenningen.

På samma sätt går man tillväga, när ditt arbetsvillkor har uppfyllts efter att du fyllt 58 år. Det vill säga, vi fastställer inte din dagpenning på nytt, om inte den dagpenning som räknats ut på basis av nya inkomstuppgifter är större än den tidigare bestämda.

Båda skyddsreglerna förutsätter att dagpenning tidigare har betalats ut. Annars finns det inte något med vilket man kunde jämföra den nya dagpenningen.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.