Självrisktid

Självrisktid avser tiden i början av arbetslösheten då vi inte betalar ut dagpenning.

Vad är självrisktid?

När du ansöker om dagpenning för första gången efter det att arbetsvillkoret har uppfyllts kan vi betala dagpenning först efter att du har varit arbetslös arbetssökande under sammanlagt fem hela arbetsdagar under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Denna period kallas självrisktid.

Självrisktiden är fem dagar under coronaepidemins undantagssituation och dagpenning kan betalas ut för den perioden.  Läs mer här.

Hur räknar man ut självrisktiden?

Självrisktiden löper inte under veckoslut, så de fem dagarna i fråga är i praktiken vardagar. Om du till exempel ansöker om dagpenning från onsdag, löper självrisktiden på fem dagar under ons–fre och mån–tis veckan därpå.

Om du arbetar på deltid eller du har blivit permitterad med förkortad arbetsdag, beräknas självrisktiden utgående från skillnaden mellan de utförda arbetstimmarna och den maximala arbetstiden. Det här beror på att självrisktiden är en tid som motsvarar fem fulla arbetsdagar. I sådana här situationer kan självrisktiden, räknat i kalenderdagar, vara mera än fem dagar.

Självrisktiden på fem dagar ska förbrukas under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Om självrisktiden på fem dagar inte förbrukas i sin helhet under den tiden, börjar självrisktiden om från början.

Självrisktid och hinder för utbetalning

Som självriskdagar räknas inte de dagar, under vilka de arbetskraftspolitiska förutsättningarna inte uppfylls. Om du alltså inte är arbetslös eller arbetssökandet inte är i kraft, löper inte självrisktiden.

Som självriskdagar räknas inte heller de dagar som har karens, dvs. en bestämd tid utan ersättning.

Dessutom löper inte heller självrisktiden för sådan tid då det finns något annat allmänt hinder för utbetalningen, såsom till exempel oförmåga till arbete eller en ersättning för uppsägningstiden som motsvarar lön.

Kan självrisktid sättas på nytt?

Självrisktiden fastställs en gång per maximal utbetalningstid för inkomstrelaterad dagpenning. Om du blir arbetslös igen och det fortfarande återstår gammal maximal utbetalningstid kommer ingen ny självrisktid att fastställas.

Självrisktid sätts på nytt, när du uppfyller arbetsvillkoret på nytt och den maximala utbetalningstiden börjar om från början.

Det finns ett undantag för det här. Självrisktiden fastställs inte på nytt om den maximala utbetalningstiden skulle börja inom ett år räknat från den tidpunkt då den föregående maximala utbetalningstiden började och om självrisktiden redan fastställdes då.

Självrisktiden sätts i regel endast en gång per år.

Ett undantag är situationer, där självrisktiden inte helt och hållet förbrukats under högst åtta kalenderveckor. Så kan det gå till exempel om du blir permitterad för endast korta tider åt gången. Då kan självrisktiden i praktiken sättas på nytt även inom ett år.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.