Självrisktid

Självrisktiden är de fem dagar i början av arbetslösheten, för vilka vi inte kan betala ut dagpenning.

Vad är självrisktid?

När du efter att arbetvillkoret har blivit uppfyllt för första gången ansöker om dagpenning, kan vi betala ut dagpenning först efter att du har varit arbetslös arbetssökande en tid som motsvarar sammanlagt fem fulla arbetsdagar under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Den här tiden kallas självrisktid.

Hur räknar man ut självrisktiden?

Självrisktiden räknas inte ut för veckosluten, således räknar man i praktiken ut hur fem dagar går i vardagar. Om du alltså ansöker om dagpenning till exempel från och med en onsdag, löper självrisktiden på fem dagar ons – fre samt följande vecka mån – ti.

Om du arbetar på deltid eller du har blivit permitterad med förkortad arbetsdag, beräknas det att självrisktiden går åt av skillnaden mellan de utförda arbetstimmarna och den maximala arbetstiden. Det här beror på att självrisktiden är en tid som motsvarar fem fulla arbetsdagar. I sådana situationer kan självrisktiden, räknat i kalenderdagar, vara mera än fem dagar.

Självrisktiden på fem dagar ska gå åt under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Om självrisktiden på fem dagar inte i sin helhet går år under den tiden, börjar självrisktiden om från början.

Kan självrisktiden återkomma på nytt?

Självrisktid sätts ut en gång per maximitiden för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Om du alltså blir arbetslös på nytt och det ännu finns kvar av den maximala utbetalningstiden, sätts det inte ut en ny självrisktid.

Självrisktid ska sättas ut, när du uppfyller arbetsvillkoret på nytt och den maximala utbetalningstiden börjar från början.

Det finns ett undantag från det. Självrisktid sätts inte ut på nytt, om den maximala utbetalningstiden ska börja inom ett år från att föregående maximiutbetalningstid börjat och om självrisktid redan har satts ut, när den maximala  tiden för föregående dagpenningsperiod börjar.

Självrisktiden sätts i regel ut endast en gång per år.

​Ett undantag är situationer, där självrisktiden inte helt och hållet går åt under högst åtta kalenderveckor. Så kan det gå exempelvis i sådana situationer när du blir permitterad för endast korta snuttar åt gången. Då kan i praktiken självrisktiden återkomma på nytt även inom ett år.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.