Tilläggsdagar för inkomstrelaterad dagpenning

När du närmar dig pensionsåldern kan du ha rätt till tilläggsdagar till den inkomstrelaterade dagpenningen. Då kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning efter att den maximala betalningstiden löpt ut till utgången av den kalendermånad som du fyller 65 år. Till en arbetssökande som är född 1965 eller senare kan vi dock betala inkomstrelaterad dagpenning högst till utgången av den kalendermånad då den sökande uppnår den lägsta pensionsåldern så som avses i lagen om pension för arbetstagare.

Rätten till tilläggsdagar beror på ditt födelseår och när den maximala utbetalningstiden löper ut. Du har rätt till tilläggsdagar för inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd om

  1. du är född 1955 eller 1956 och har fyllt 60 år innan maximitiden löper ut

  2. du är född 1957–1960 och har fyllt 61 år innan maximitiden löper ut

  3. du är född 1961 eller efter det och har fyllt 62 år innan maximitiden löper ut

Vidare förutsätts det att du, när den maximala utbetalningstiden löper ut, har varit i arbete i minst fem år under de senaste 20 åren.

Vi ser till att du inte missar tilläggsdagarna. När din maximala utbetalningstid har löpt ut kontrollerar vi automatiskt din rätt till tilläggsdagar till ditt inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd. Om du har rätt till tilläggsdagar men inte fortsätter att ansöka, kommer vi att kontakta dig och meddela dig om saken.

Håll ditt arbetssökande i kraft vid arbets- och näringsbyrån då du får ersättning för tilläggsdagar och fortsätt att söka dagpenning i normal ordning. Kom också ihåg att tilläggsdagarna inte medför några undantag till vad som förutsätts av dig som arbetssökande.

När du går i pension, läs närmare anvisningar här.

Tilläggsdagarna håller på att försvinna

Statsrådet har dragit upp riktlinjen, att man ska avstå från tilläggsdagarna för arbetslöshetsdagpenning. Avsikten är att ändringarna inleds från början av år 2023. Läs mera.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!