Vad är förhöjd inkomstrelaterad dagpenning och vem får den?

Om du deltar i sysselsättningsfrämjande aktiviteter kan vi utbetala dig inkomstdagpenning som förhöjd dagpenning för 200 dagar.

Du kan avtala med TE-byrån om sysselsättningsfrämjande service som lämpar sig för dig. Vi får information om deltagandet genom det utlåtande som TE-byrån ger. Kom ihåg att informera om ditt deltagande också i ansökan om dagpenning.

Förhöjd dagpenning  räknas ut så att inkomstdelen är 55 % av skillnaden mellan dagslönen och grundlönen (utan förhöjning 45 %). För den del av lönen som överskrider vändpunkten räknar vi ut den förhöjda inkomstdelen på så sätt att den är 25 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen (utan förhöjning 20 %).

Tidigare betalades förhöjd inkomstrelaterad dagpenning ut även på grundval av lång arbetskarriär. Genom lagändringarna är det inte längre i bruk.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.