Vad är förhöjd inkomstrelaterad dagpenning och vem får sådan?

Om du deltar i sysselsättningsfrämjande aktiviteter kan vi betala ut förhöjd dagpenning till dig under 200 dagar.

Du kan avtala med arbets- och näringsbyrån om sysselsättningsfrämjande service som lämpar sig för dig. Vi får information om ditt deltagande genom det utlåtande som arbets- och näringsbyrån ger. Kom ihåg att meddela om ditt deltagande då du söker dagpenning.

Förhöjd dagpenning räknas ut så att förtjänstdelen är 55 % av skillnaden mellan dagslönen och grundlönen (utan förhöjning 45 %). För den del av lönen som överstiger vändpunkten räknar vi ut den förhöjda förtjänstdelen på så sätt att den är 25 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen (utan förhöjning 20 %).

Tidigare betalades förhöjd inkomstrelaterad dagpenning ut även på grund av lång arbetskarriär. I och med ändringar i lagen gäller det här inte längre.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!