Vad är förhöjd inkomstrelaterad dagpenning och vem får sådan?

Om du deltar i sysselsättningsfrämjande aktiviteter kan vi betala ut förhöjd dagpenning till dig under 200 dagar.

Du kan avtala med arbets- och näringsbyrån om sysselsättningsfrämjande service som lämpar sig för dig. Vi får information om ditt deltagande genom det utlåtande som arbets- och näringsbyrån ger. Kom ihåg att meddela om ditt deltagande då du söker dagpenning.

Förhöjd dagpenning räknas ut så att förtjänstdelen är 55 % av skillnaden mellan dagslönen och grundlönen (utan förhöjning 45 %). För den del av lönen som överstiger vändpunkten räknar vi ut den förhöjda förtjänstdelen på så sätt att den är 25 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen (utan förhöjning 20 %).

Tidigare betalades förhöjd inkomstrelaterad dagpenning ut även på grund av lång arbetskarriär. I och med ändringar i lagen gäller det här inte längre.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.