Vad ska man göra när den maximala utbetalningstiden löper ut?

När den maximala utbetalningstiden löper ut får du ett meddelande om det. Om arbetslösheten fortsätter kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från Fpa.

Den maximala utbetalningsperioden löper ut och arbetslösheten fortsätter

När den maximala utbetalningstiden löper ut får du ett meddelande om det. Beslutet finns i nättjänsten OmaYTK.

Om arbetslösheten fortsätter kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från Fpa. Fpa ger anvisningar för hur du ansöker om arbetsmarknadsstöd.

Ny maximal utbetalningstid

Förutsättningen för en ny maximal utbetalningstid är att du uppfyller arbetsvillkoret. När du uppfyller arbetsvillkoret får du en ny maximibetalningstid, oavsett om det kvarstår gammal maximal utbetalningstid eller inte.

Ackumuleringen av arbetsvillkoret är inte beroende av den maximala utbetalningstiden. Således ackumulerar du arbetsvillkoret för den nya maximala utbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning varje gång som du arbetar på ett bestämt sätt och behåller ditt medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Även om den maximala utbetalningstiden upphör och du går över till att ansöka om arbetsmarknadsstöd, lönar det sig att behålla medlemskapet i arbetslöshetskassan. Endast som medlem i en arbetslöshetskassa kan du ackumulera arbetsvillkoret för en ny maximal utbetalningstid för inkomstrelaterad dagpenning.

Tilläggsdagar

Om du har rätt till tilläggsdagar till din inkomstrelaterade dagpenning kan vi fortsätta att betala ut inkomstrelaterad dagpenning, fastän den maximala utbetalningstiden har löpt ut.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!