Är jag lättföretagare?

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa känner inte till lättföretagare. Med lättföretagare avses vanligen en person som arbetar via ett faktureringsföretag. Lika vanligt är att faktureringsföretaget i sådana situationer inte har ställning som arbetsgivare utan endast erbjuder t.ex. tjänster i anslutning till fakturering. När du arbetar som lättföretagare på det här sättet är du inte löntagare.

​​​​​​​När lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas är du i själva verket företagare, eftersom du är i förvärvsarbete utan arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Det kan kännas komplicerat men är det lyckligtvis inte.

​​​​​​​För utkomstskyddet för arbetslösa har det i slutändan ingen betydelse om du är lättföretagare eller inte, utan endast om du är löntagare eller företagare. 

Inom utkomstskyddet för arbetslösa är en lättföretagare ofta företagare

Om du arbetar via ett faktureringstjänstföretag har du säkert stött på begreppet ”lättföretagare”. Du har kanske redan själv omfattat tanken att du är lättföretagare. Lagen känner dock ännu inte till vad en lättföretagare är. I grund och botten är frågan mångtydig. Ofta är situationen dock sådan att den som arbetar via ett faktureringstjänstföretag, dvs. en ”lättföretagare”, är företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa.

Tankegången är den här: ett faktureringstjänstföretag har sällan möjlighet eller vilja att leda och övervaka utförandet av ditt arbete. Ett företag som tillhandahåller enbart faktureringstjänster är dock inte arbetsgivarställning i förhållande till dig. Om det inte finns någon arbetsgivare finns det inte heller något anställningsförhållande. När du arbetar mot pengar via ett faktureringstjänstföretag utför du oftast förvärvsarbete utan att stå i anställningsförhållande. Då är du företagare, eftersom en företagare är en person som ”utför förvärvsarbete utan att samtidigt stå i arbetsavtalsförhållande eller i tjänsteförhållande eller annat offentligrättsligt anställningsförhållande”.

När du arbetar som lättföretagare via ett faktureringstjänstföretag behöver du inte grunda ett företag och behöver inget FO-nummer. Kanske du av den orsaken inte ser dig själv som företagare, och då kan det komma som en överraskning för dig att du inom utkomstskyddet för arbetslösa ofta definieras som företagare.

Olika tjänster

Under de senaste åren har det i Finland grundats flera faktureringstjänstföretag eller företag som erbjuder olika lösningar för att vara företagare.

Typiskt är att ett faktureringstjänstföretag erbjuder tjänster i anslutning till fakturering så att du inte behöver ett FO-nummer för att driva företagsverksamhet. Det finns också alternativ där du grundar ett företag med FO-nummer, men använder tjänster från ett annat företag för att sköta administrationen av företagsverksamheten.

De här olika sätten kan alla marknadsföras under begreppet ” lättföretagare”.

Eller kanske löntagare trots allt?

Det är också möjligt att förhållandena att utföra arbete är sådana att du uppfattar dig själv som lättföretagare, men vid tillämpningen av lagen är du dock löntagare. Det här kan vara fallet t.ex. när ett faktureringstjänstföretag är verksamt inom samma bransch som du och skaffar uppdrag åt dig. En sådan situation kan uppstå t.ex. i ett andelslag som är verksamt inom en noggrant avgränsad bransch och som har flera som jobbar i samma bransch.

Också hyrda arbetstagare betraktas som löntagare inom utkomstskyddet för arbetslösa.

För att du ska kunna betraktas som löntagare i anställningsförhållande förutsätts det dock att den andra parten i arbetsavtalet har arbetsgivarställning. Ett företag som endast sköter bokföring, fakturering och löneutbetalning för den som utför arbetet kan inte betraktas som arbetsgivare för den som utför arbetet. Sådana företag bedriver ofta inte själva den affärsverksamhet som du själv bedriver. Däremot erbjuder de dig stödtjänster som baserar sig på medlemskap eller avtal. De sköter t.ex. fakturering och löneutbetalning samt eventuellt andra lagstadgade skyldigheter.

De här avtalen om stödtjänster medför dock inte för dig någon personlig skyldighet inom ramen för ett anställningsförhållande att arbeta för ett faktureringstjänstföretag. När du arbetar via ett faktureringstjänstföretag skaffar du uppdragen själv. Dessutom kan du också komma avtala om priser och andra villkor helt självständigt. Du kan också utföra det egentliga arbetet i dina egna lokaler eller på motsvarande sätt hos beställaren. Du äger kanske dina verktyg själv eller hyr dem. Alla dessa omständigheter tyder på att du inte arbetar i ett anställningsförhållande.

När du arbetar som lättföretagare tolkas du alltså inte som löntagare enbart på grund av ett eventuellt arbetsavtal. De faktiska förhållandena i arbetet avgör och det centrala är att den andra parten i arbetsavtalet är arbetsgivare i förhållande till dig.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!