Kan jag som lättföretagare ansöka om inkomstrelaterad dagpenning?

Lättföretagarskap hindrar inte i sig utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Som lättföretagare är du dock ofta företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa.

​​​​​​​Arbetet som företagare påverkar å sin sida om du kan vara medlem i en arbetslöshetskassa för löntagare, hur arbetsvillkoret uppfylls, hur inkomsterna beaktas och i vilken mån företagararbetet utgör ett arbetskraftspolitiskt hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar

När du arbetar som lättföretagare är du ofta företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa. Det här inverkar på om du kan få arbetslöshetsförmån eller inte.

Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) har till uppgift att bedöma om du är arbetslös. Du är inte arbetslös om du blir sysselsatt genom företagsverksamhet. Det utgör dock ett hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning endast om du sysselsätts i företagsverksamhet så mycket att det hindrar dig från att ta emot heltidsarbete. I en sådan situation anser TE-byrån att du är företagare på heltid. En företagare på heltid har inte rätt till arbetslöshetsförmån, och då kan du inte få det.

Om du arbetar endast lite kan TE-byrån anse att du är arbetslös och arbetar i bisyssla. Arbete i bisyssla som företagare utgör inget hinder för utbetalning av arbetslöshetsförmån.

När företagsverksamheten sysselsätter dig som bisyssla kan vi betala jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Det innebär att vi beaktar förvärvsinkomsterna från företagsverksamheten i det inkomstrelaterade dagpenningbeloppet. I praktiken minskar inkomsterna i någon mån förmånen. Du kan bedöma arbetsinkomsternas inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen med YTK:s kalkylator: se.ytk.fi/om-du-blir-arbetslos/dagpenningskalkylator.

Vanligen är arbetet som lättföretagare så litet att TE-byrån har bedömt att lättföretagarverksamheten utgör bisyssla. Det har således inte funnits något arbetskraftspolitiskt hinder för utbetalning av förmånen på grund av arbetet.

Fyra månaders skydd

Om du inleder företagsverksamhet medan du är arbetslös bedömer TE-byrån inte hur arbetet påverkar arbetslöshetsförmånen på fyra månader. Den utreder dock i början av verksamheten om du har inlett arbetet som arbetslös eller inte. Perioden på fyra månader tillämpas endast en gång per maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning. Alltså får man ett nytt skydd på fyra månader när man på nytt uppfyller arbetsvillkoret och maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsdagpenning börjar från början. Efter fyra månader bedömer TE-byrån på det sätt som beskrivs ovan om arbetet som företagare är heltidsarbete eller bisyssla.

TE-byrån bedömer dock inte hur sysselsättande företagsverksamheten är om arbetet pågår utan avbrott i mindre än två veckor. I fråga om lättföretagare bedöms längden utifrån uppdragens längd. Även om de olika uppdragen följer på varandra utan en enda dags avbrott överskrids inte tidsgränsen på två veckor förutsatt att de enskilda uppdragen pågår mindre än två veckor.

Uppfylls de övriga förutsättningarna för utbetalning?

Även om TE-byrån anser att det inte finns något arbetskraftspolitiskt hinder för utbetalning av arbetslöshetsförmån, bedömer vi på arbetslöshetskassan om de övriga förutsättningarna för utbetalning uppfylls. Vi kontrollerar också om det finns andra betalningshinder.

Den viktigaste förutsättningen för betalning av inkomstrelaterad dagpenning är arbetsvillkoret. Om arbetsvillkoret inte uppfylls kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos Folkpensionsanstalten. När det gäller arbetsvillkoret har en lättföretagare en speciell ställning. När lättföretagaren är företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa kan arbete som lättföretagare inte godkännas som löntagares arbetsvillkor. I praktiken innebär det att du för att få inkomstrelaterad dagpenning från en löntagarkassa måste ha uppfyllt arbetsvillkoret i kassan redan på basis av ett tidigare arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.

Om du redan tidigare har uppfyllt löntagares arbetsvillkor kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning även om du arbetar som lättföretagare. Om det inte finns några hinder kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning i 300, 400 eller 500 dagar.

Genom att arbeta som lättföretagare kan du inte uppfylla arbetsvillkoret på nytt i löntagarkassan. Om alltså arbetslösheten eller arbetet i bisyssla fortsätter efter den maximala betalningstiden övergår du till att ansöka om arbetslöshetsförmån hos Folkpensionsanstalten.

Företagare har en egen kassa​​​​​​​

Som lättföretagare kan du teckna arbetslöshetsförsäkring hos en arbetslöshetskassa för företagare. Medlemsavgiften i en företagarkassa är dock högre än i en löntagarkassa. Det här är fallet eftersom en företagare själv finansierar en större del av sin arbetslöshetsförsäkring än en löntagare. Om du arbetar i liten skala är det kanske inte värt att övertyga dig själv i entreprenörens fond som lätt entreprenör, för om du bara arbetar lite kanske du inte kan samla in entreprenörens anställningsvillkor även om du är medlem i en entreprenörsfond. Fråga mer om det här hos Företagarnas arbetslöshetskassa yrittajakassa.fi.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!