Lättföretagarens medlemskap i löntagarkassa

När du arbetar som lättföretagare är du oftast företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa. Som företagare kan du inte ansluta dig till en arbetslöshetskassa för löntagare, som YTK. Om du redan är medlem i en arbetslöshetskassa för löntagare hindrar verksamheten som lättföretagare dock inte att medlemskapet fortsätter.

Medlemskap i en arbetslöshetskassa för löntagare

Endast löntagare kan ansluta sig till en arbetslöshetskassa för löntagare. Till exempel YTK är en arbetslöshetskassa för löntagare. Du kan bara ansluta dig till oss om du arbetar som löntagare. Därför rekommenderar vi ofta att man ansluter sig till oss senast den första arbetsdagen. Som företagare kan du inte ansluta dig till oss.

Om du redan är medlem hos oss och börjar arbeta som lättföretagare kan du dock fortsätta att vara medlem på normalt sätt. Medlemskap lönar sig, för om du tidigare har uppfyllt arbetsvillkoret kan vi betala den dagpenning som överenskommits för dig om de övriga kraven uppfylls.

Det är också möjligt att du vid sidan av ditt lättföretagarskap utför deltidsarbete. Om det finns tillräckligt med deltidsarbete kan du också genom det uppfylla arbetsvillkoret, även om du samtidigt arbetar som lättföretagare. Också det förutsätter att medlemskapet är i kraft medan du arbetar. Det lönar sig alltså inte för dig att avsluta medlemskapet om du arbetar som lättföretagare.

Enligt lagen kan du bevara medlemskapet i en löntagararbetslöshetskassa i högst 18 månader om du är sysselsatt på heltid som företagare utan avbrott i dessa 18 månader. I vanliga fall är arbetet som lättföretagare en bisyssla och kännetecknas av kortjobb. Därför blir den ovan nämnda paragrafen i praktiken aktuell i en situation där du utvidgar verksamheten och grundar ett företag för den.

En företagarkassa försäkrar företagare

Som lättföretagare kan du teckna arbetslöshetsförsäkring hos en arbetslöshetskassa för företagare. Medlemsavgiften i en företagarkassa är dock högre än i en löntagarkassa. Det här är fallet eftersom en företagare själv finansierar en större del av sin arbetslöshetsförsäkring än en löntagare.

Om du arbetar i liten skala lönar det sig inte nödvändigtvis att försäkra dig i en företagarkassa som lättföretagare. Om du bara arbetar lite kan du inte uppfylla arbetsvillkoret för företagare. Fråga mer om det här hos Företagarnas arbetslöshetskassa.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!