Vad ska jag göra när jag börjar som lättföretagare?

När du börjar arbeta via ett faktureringsföretag ska du meddela det till TE-byrån. Byrån bedömer om det finns arbetskraftspolitiska hinder för utbetalning av dagpenning. Eftersom du är företagare när du arbetar via faktureringsföretaget, bedömer TE-byrån om verksamheten är huvud- eller bisyssla. TE-byrån har i regel ansett att företagsverksamhet som bedrivs via faktureringsföretag utgör en bisyssla. Företagsverksamhet som bisyssla utgör inget hinder för utbetalning av dagpenning.

Uppge de arbeten du utfört i ansökan om dagpenning. Eftersom du arbetar som företagare behöver du inte uppge några arbetstimmar i ansökan. Bifoga en redogörelse för inkomsterna. I praktiken får du en lönespecifikation från faktureringstjänstföretaget. Du kan skicka oss en kopia av specifikationen.

​​​​​​​Inkomsterna beaktas i utbetalningen av dagpenning. Inkomsterna minskar din dagpenning under den ansökningsperiod under vilken inkomsten betalas.  Läs mer om betalning av jämkad dagpenning.

Gör så här

  1. Om något bekymrar dig, kontakta oss.  Vi ger lättföretagare råd i frågor som gäller utkomstskyddet för arbetslösa.
  2. Meddela TE-byrån när du börjar som lättföretagare. Om du är kund i kommunförsöket, meddela dit att du börjar som lättföretagare. Om du inte vet din tillhörighet börja med att kontakta TE-byrån, där kan de hänvisa dig till rätt ställe.
  3. Om TE-byrån ber dig lämna en redogörelse för företagsverksamheten, gör redogörelsen omsorgsfullt och lämna in den så fort som möjligt. Om du inte svarar på begäran om redogörelse kan det fördröja utbetalningen av arbetslöshetsförmån eller till och med förhindra utbetalning av arbetslöshetsförmån.
  4. Uppge de arbeten du utfört i ansökan om dagpenning. Eftersom du arbetar som företagare behöver du inte uppge några arbetstimmar i ansökan. Bifoga en redogörelse för inkomsterna. I praktiken får du en lönespecifikation från faktureringstjänstföretaget. Du kan skicka oss en kopia av specifikationen.
  5. Inkomsterna beaktas i utbetalningen av dagpenning. Inkomsterna minskar din dagpenning under den ansökningsperiod under vilken inkomsten betalas. Du kan räkna ut arbetsinkomstens inverkan på dagpenningen med vår kalkylator. Läs mer om betalning av jämkad dagpenning.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!