Medlemskap i YTK lönar sig

Som medlem i YTK får du stöd och skydd till arbetslivets vändningar. Som kassamedlem kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsunderstöd eller alterneringsersättning från oss. Kassamedlemskap kostar 92 € per år. Som komplett medlem är du utöver de förutnämnda berättigad till andra våra medlemsförmåner, såsom rättsskyddsförsäkring och gruppolycksfallsförsäkring för fritiden samt juridisk rådgivning om anställningsförhållande. Komplett medlemskap kostar 110 € per år.