Det lönar sig att vara medlem i YTK

Du som är medlem i YTK får stöd och trygghet vid förändringar i arbetslivet. Som medlem i arbetslöshetskassan kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsbidrag och alterneringsersättning. Medlemskapet kostar 99 € euro per år. Som kassamedlem kan du också ansluta dig till YTK-Föreningen – via föreningen får du olika förmåner, bl.a. en rättsskyddsförsäkring, en olycksfallsförsäkring för fritiden och juridisk rådgivning i anställningsfrågor. YTK-Föreningens medlemsavgift är 24 € per år och båda medlemsavgifterna tillsammans således 123 € euro per år.