Avbryts medlemskapet eller intjänandet av arbetsvillkoret om jag byter arbetslöshetskassa?

Om du ansluter dig till en ny arbetslöshetskassa genast efter att du trätt ut ur den tidigare, överförs den intjänade tiden i arbetet och medlemstiden till den nya kassan. Denna övergång skyddas av en övergångstid på en månad. Om övergångstiden hinner löpa ut betraktas du som en ny medlem i kassan och då börjar du tjäna in veckor för arbetsvillkoret från början.

Mellan utträdet ur den gamla kassan och anslutningen till den nya kan det uppkomma tid när du inte är medlem i någondera arbetslöshetskassan. Även om du är i arbete intjänas arbetsvillkoret inte för den tid när du inte är medlem i någon arbetslöshetskassa.

För att tiden i arbete och medlemstiden ska överföras till den nya kassan förutsätts också att medlemsavgifterna till den tidigare arbetslöshetskassan har betalats ända till tidpunkten för utträdet.

För att du inte ska gå miste om det intjänade arbetsvillkoret, anslut dig först till den nya arbetslöshetskassan och säg först därefter upp ditt medlemskap i den föregående kassan. Du kan också ge oss fullmakt att avsluta det föregående medlemskapet. Vi gör det genast när ditt medlemskap i YTK har trätt i kraft. På det här sättet kan du enkelt försäkra dig om att du behåller det intjänade arbetsvillkoret.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!