Avsluta medlemskap

Medlemskap i YTK ger dig trygghet med tanke på arbetslöshet, permittering och alterneringsledighet. Som fullvärdig medlem i YTK får du även annat stöd vid förändringar i arbetslivet. 

Förfarande för utträde

Du kan träda ut ur arbetslöshetskassan när som helst. Fyll omsorgsfullt i den elektroniska anmälan på vår webbplats. Vi tar hand om resten.

Dagen för utträdet är den dag vi tar emot anmälan om utträde. Du kan träda ut ur kassan retroaktivt endast när du byter kassa eller går i pension. Om du byter kassa är utträdesdagen den dag som föregår dagen du ansluter dig till den andra kassan. På motsvarande sätt träder du ut ur kassan den dag som föregår den dag pensionen börjar löpa.

Om du har betalat medlemsavgiften för hela året och utträder mitt under året, ange kontonumret på utträdesanmälan för återbetalningen av medlemsavgiften. Om beloppet är över 10 euro kan vi återbetala det på begäran.

Annat att tänka på

Du kan tjäna in tiden i arbete för arbetsvillkoret bara när du är medlem i arbetslöshetskassan. Om du träder ut ur kassan och inte blir medlem på nytt i samma kassa eller en annan kassa, mister du tid som du tjänat in för arbetsvillkoret.

Om du håller på att byta till en arbetslöshetskassa för företagare, har du rätt till dagpenning för löntagare om du blir arbetslös innan arbetsvillkoret för företagare uppfylls. En förutsättning för detta är att du ansluter dig till en företagarkassa inom en månad från att du trätt ut ur vår arbetslöshetskassa.

YTK är en arbetslöshetskassa. Medlemskap hos oss är inget hinder för medlemskap i ett fackförbund. Om du håller på att gå med i ett fackförbund behöver du för den skull inte träda ut ur YTK. 

Obs!

Om du inte tänker betala medlemsavgiften för år 2023, ange 1.1.2023 som dag för utträde. Om du har betalat medlemsavgiften för hela året och träder ut mitt under året, ange ditt kontonummer på utträdesanmälan för återbetalningen av medlemsavgiften. Om beloppet av den del som återstår av medlemsavgiften är över 10 euro kan vi återbetala det på begäran.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!