Blir mitt medlemskap- och arbetsvillkor avbruten om jag byter kassa?

Om du ansluter dig till den nya kassan genast efter du har utträtt ur den gamla kassan, överförs den arbets- och medlemskapstiden som har ackumulerats med dig. Denna övergång skydds av en övergångstid av en månad. Om övergångstiden överskrids, ansluter du dig till den nya kassan som en s.k. ny medlem. Då börjar arbetsveckor ackumulera från början.

Mellan utträdet ur den gamla kassan och anslutningen till den nya kassan kan bli tid då du inte är en medlem i vare sig den gamla kassan eller i den nya kassan. Även om du arbetar, ackumulerar arbetsvillkoret inte under den tiden då du inte är medlem i en arbetslöshetskassa.

Att anställnings- och medlemskapstiden skulle kunna följa med dig till den nya kassan, måste du ha betalat medlemsavgifter till den föregående kassan ända till tidpunkten av utträdet. 

För att du inte skulle förlora det arbetsvillkoret du har redan ackumulerat, anslut dig först till den nya kassan och först efter det avsluta medlemskapet i den föregående kassan. Du kan också ge oss fullmakt att sköta slutande av ditt föregående medlemskap. Vi gör det genast efter ditt medlemskap i YTK har börjat. På det sättet kan du vara säker att det arbetsvillkoret som redan har ackumulerat för dig bevaras.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn