Att medlemskapet är i kraft är en grundförutsättning för att du ska kunna utnyttja YTK:s förmåner. Ditt medlemskap godkänns utifrån de uppgifter som du lämnade på ansökningsblanketten. Därefter är du skyldig att informera oss om din situation förändras.

Se till att

  • betala medlemsavgiften i tid
  • dina kontaktuppgifter är aktuella (namn, adress, telefon, e-post osv.)
  • förutsättningarna för medlemskap uppfylls om din situation förändras
    • om du t.ex. blir företagare
    • om du flyttar utomlands
    • om du arbetar utomlands.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!