Att medlemskapet är i kraft är en grundförutsättning för att du ska kunna utnyttja YTK:s förmåner. Ditt medlemskap godkänns utifrån de uppgifter som du lämnade på ansökningsblanketten. Därefter är du skyldig att informera oss om din situation förändras.

Se till att

  • betala medlemsavgiften i tid
  • dina kontaktuppgifter är aktuella (namn, adress, telefon, e-post osv.)
  • förutsättningarna för medlemskap uppfylls om din situation förändras
    • om du t.ex. blir företagare
    • om du flyttar utomlands
    • om du arbetar utomlands.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.