Du kan inte bli en medlem i YTK om

  • du är företagare.
    Endast löntagare kan ansluta sig till YTK. En företagare kan inte ansluta sig som medlem. Om du alltså arbetar med uppdragsavtal eller som yrkesutövare, kan du inte ansluta dig till YTK.
    Om du samtidigt arbetar som företagare och löntagare kan du om du så önskar ansluta dig till YTK.
    Du kan även betraktas som företagare då du arbetar i företaget och är delägare i företaget. Då grundar sig bedömningen av ställningen som företagare på din bestämmanderätt i företaget. Läs mera.

  • Du arbetar via ett faktureringsföretag, eftersom du då inom utkomstskyddet för arbetslösa är företagare.
    ​​​​​​​Om du arbetar via ett faktureringsföretag  och du skulle villja ansluta dig till YTK, kontakta vår kundtjänst, så att vi kan bekräfta din rätt att ansluta dig. Att arbeta via ett faktureringsföretag avser inte hyrd arbetskraft.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn