Hur byter jag från en annan arbetslöshetskassa till YTK arbetslöshetskassan?

Bli medlem hos oss. På samma gång som du ansöker om medlemskap kan du ge oss fullmakt att avsluta ditt medlemskap i den föregående kassan. Så enkelt är det!

Gör så här om du vill byta till YTK från en annan arbetslöshetskassa:

  1. Fyll i och skicka en elektronisk ansökan om medlemskap.
  2. Håll ett öga på din e-post.

    När du har fått ett meddelande om att ditt medlemskap har godkänts:
  3. Skicka anmälan om utträde till den tidigare arbetslöshetskassan. Alternativt kan du i samband med att fyller i ansökan om medlemskap i YTK också ge oss fullmakt att sköta anmälan om utträdet för din räkning. Då behöver du inte göra anmälan själv. När du ansluter dig till oss inom en månad från utträdet ur den föregående arbetslöshetskassan bevarar du det arbetsvillkor som du tjänat in hos föregående kassa.
  4. Meddela din löneräknare att debiteringen av medlemsavgifter till den föregående arbetslöshetskassan ska upphöra.

Första medlemsavgiften

När du fyller i din ansökan om medlemskap i YTK kan du om du vill bemyndiga oss att sköta ditt utträde ur den tidigare kassan. Då behöver du inte själv sköta anmälan om utträde.

När du bemyndigar oss att avsluta medlemskapet i den tidigare kassan, skickar vi information om bemyndigandet till den tidigare kassan och ber dem att avsluta medlemskapet där dagen före medlemskapet hos oss.

Detta sker så snart anslutningsblanketten anländer, om det av blanketten inte framgår något hinder för anslutningen.

Vid denna punkt är dock medlemsavgiften fortfarande öppen. Om du inte betalar medlemsavgiften måste vi senare avslå din medlemsansökan på grund av obetald medlemsavgift. Eftersom utträdet från den tidigare kassan redan har bokförts, är du då inte längre medlem i någon arbetslöshetskassa. Detta kan leda till att du förlorar arbetsvillkoret som tidigare ackumulerats.

OBS!

Vi kan bara ta hand om utträde ur en annan arbetslöshetskassa. Om du också vill avsluta ett eventuellt medlemskap i ett fackförbund måste du själv kontakta fackförbundet.

Många förbund har en blankett för utträde på sin webbplats som kan användas för ändamålet. Kom ihåg att i det sammanhanget även meddela din löneräknare att debiteringen av medlemsavgiften till fackförbundet upphör.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!