Hur byter jag kassan från en annan kassa till YTK?

Om du ansluter dig till YTK från en annan arbetslöshetskassa, gör så här:

  1. Fyll i och skicka en elektronisk medlemsansökan.
  2. Se på din e-post.

    När du har fått en anmälan om att ditt medlemskap har godkänts:
  3. Skicka anmälan om utträde till din föregående arbetslöshetskassa. När du fyller i medlemsanskökan till YTK kan du ge oss fullmakt att sköta ärendet för dig om du vill. På det sättet behöver du göra ingenting för anmälan om utträde.
  4. Meddela din löneräknare att de kan sluta ta ut medlemsavgiften av den föregående arbetslöshetskassan.

OBS!

Vi har lov att sköta bara utträde ur arbetslöshetskassan för dig. Om du vill säga upp även ditt medlemskap i ett fackförbund måste du själv meddela ditt fackförbund om det. 

I webbtjänsten för många förbund finns det en elektronisk blankett för utträde, vilken kan utnyttjas fär detta ändamål. Kom ihåg att i samband därmed meddela till ditt fackförbund att uppbörden av din medlemsavgift kan avslutas.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn