Hur stort är beloppet av inkomstdagpenning som YTK utbetalar?

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa definierar förutsättningar för att få utkomstskydd och beloppet av inkomstdagpenning. Inkomstdagpenning utbetalas till dig alltså enligt samma förutsättningar och som lika stor oberoende av vilken kassa du är medlem i.

Till exempel om månadslön är 2 500 €, är inkomstdagpenningens belopp före skatter 67,72 € per dag i år 2017. Beloppet av dagpenningen baserad sig på olika inkomster kan du räkna ut med vår dagpenningskalkylator.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn