Du kan inte bli medlem i YTK om

  • du är företagare.
    Endast löntagare kan ansluta sig till YTK, inte företagare. Om du till exempel arbetar på basis av ett uppdragsavtal eller i egenskap av yrkesutövare kan du inte ansluta dig till YTK. Om du samtidigt arbetar både som företagare och som löntagare kan du ansluta dig till YTK. Du kan eventuellt betraktas som företagare också om du arbetar i ett företag som du är delägare i. Då grundar sig bedömningen av din ställning som företagare på din bestämmanderätt i företaget. Läs mer.

  • du arbetar via ett faktureringsföretag.
    Om du arbetar via ett faktureringsföretag är du en företagare i fråga om utkomstskyddet. Om du arbetar via ett faktureringsföretag och vill bli medlem i YTK, kontakta vår kundtjänst så kan vi kontrollera huruvida du har rätt att ansluta dig. Att arbeta via ett faktureringsföretag avser inte hyrd arbetskraft.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!