Medlems- och arbetsvillkor för inkomstrelaterat utkomstskydd

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret under din tid som medlem.

Allmänna villkor

För att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ska du ha varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor och under tiden som medlem varit i lönearbete i minst 26 kalenderveckor under de senaste 28 månaderna. Arbetsvillkoret ackumuleras av de kalenderveckor under vilka du har arbetat i minst 18 timmar och fått lön enligt kollektivavtalet i din bransch. Läs mer om utkomstskydd.

Under coronaepidemin har man gjort undantag i arbetsvillkoret.

Byte av arbetslöshetskassa

Om du byter arbetslöshetskassa överförs det arbetsvillkor som du redan har samlat in till den nya kassan. Det förutsätter dock att du ansluter dig till den nya kassan inom en månad efter att du har trätt ut ur den föregående kassan.

Du kan alltså enkelt byta arbetslöshetskassa utan att förlora det arbetsvillkor som du redan har samlat in. Om du blir medlem hos oss kan du ge YTK fullmakt att säga upp ditt medlemskap i den föregående arbetslöshetskassan. Då sköts allting tryggt och enkelt.

Förlängning av granskningsperioden

Arbetsvillkoret behöver inte samlas in utan avbrott, eftersom det ackumuleras under en granskningsperiod på 28 månader. Granskningsperioden kan dessutom förlängas med upp till sju år, om du har ett godtagbart skäl att vara borta från arbetsmarknaden. Ett sådant skäl är att du sysslar med något som innebär att du inte förutsätts vara tillgänglig på arbetsmarknaden.

Godtagbara skäl för att vara borta från arbetsmarknaden:

  • sjukdom, institutionsvård eller rehabilitering
  • värnplikt eller civiltjänstgöring
  • heltidsstudier
  • ett barns födelse eller vård av ett barn upp till 3 år
  • stipendieperiod
  • andra jämförbara och godtagbara skäl

När du är borta från arbetsmarknaden av godtagbara skäl kan vi låta bli att beakta dessa perioder när vi granskar arbetsvillkoret. Det förutsätter dock att du håller ditt medlemskap i arbetslöshetskassan i kraft, dvs. betalar medlemsavgiften.

Exempel 1

Vård av barn under tre år är ett godtagbart skäl för att vara borta från arbetsmarknaden. När vi granskar arbetsvillkoret beaktar vi inte den här perioden, utan beaktar istället det arbete som föregick perioden.

Exempel 2

Heltidsstudier är också ett godtagbart skäl för att vara borta från arbetsmarknaden. Därmed kan du sommarjobba under studietiden och tjäna in arbetsvillkoret och om du inte får jobb genast efter studierna, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning.

Exempel 3

Att fullgöra sin värnplikt eller civiltjänst är också godtagbara skäl för att vara borta från arbetsmarknaden. När vi granskar arbetsvillkoret beaktar vi inte den här perioden, utan beaktar istället det arbete som föregick tjänstgöringen.

Om du blir arbetslös när du övergår till reserven beaktar vi det arbete som föregick tjänstgöringen i arbetsvillkoret. På motsvarande sätt kan arbetsvillkoret kompletteras med arbete som föregått tjänstgöringstiden om arbetet efter tjänstgöringen inte räcker till för att uppfylla arbetsvillkoret. 

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!