Medlems- och arbetsvillkoret för inkomstrelaterat utkomstskydd

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret under din tid som medlem.

Allmänna villkor

Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning förutsätter att du har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor och att du under tiden som medlem har varit i lönearbete i minst 26 kalenderveckor under de senaste 28 månaderna. Detta arbetsvillkor uppfylls av sådana kalenderveckor under vilka du har arbetat i minst 18 timmar och den lön som betalats har varit förenlig med kollektivavtalet i branschen. Läs mer om utkomstskydd

Byte av arbetslöshetskassa

Om du byter arbetslöshetskassa kan det intjänade arbetsvillkoret överföras till den andra arbetslöshetskassan. En förutsättning för att det intjänade arbetsvillkoret ska räknas till godo är att du ansluter dig till den nya arbetslöshetskassan inom en månad från att du trädde ut ur föregående kassa.

Du kan alltså enkelt byta arbetslöshetskassa och mister inte de veckor för arbetsvillkoret som du redan har tjänat in. Om du blir medlem hos oss kan du ge YTK fullmakt att ta hand om din uppsägning i den föregående arbetslöshetskassan. På det sättet sköts allting tryggt och enkelt.

Förlängning av granskningsperioden

Arbetsvillkoret behöver inte intjänas i ett sträck. Arbete som utförts under granskningsperioden på 28 månader räknas in i arbetsvillkoret. Dessutom kan granskningsperioden förlängas med upp till 7 år, om du har en godtagbar orsak att vara frånvarande på arbetsmarknaden. En godtagbar orsak är att du är upptagen med något sådant som gör att du inte förutsätts stå till förfogande på arbetsmarknaden.

Godtagbara orsaker att vara borta från arbetsmarknaden:

  • sjukdom, institutionsvård eller rehabilitering
  • värnplikt eller civiltjänstgöring
  • heltidsstudier
  • ett barns födelse eller vård av ett barn upp till 3 år
  • stipendieperiod
  • annan med dessa jämförbar orsak

Om du är borta från arbetsmarknaden av en godtagbar orsak kan dessa tider “hoppas över” vid granskningen av arbetsvillkoret. Det förutsätter emellertid att du håller ditt medlemskap i arbetslöshetskassan i kraft, dvs. betalar medlemsavgifterna.

Exempel 1

Att vårda ett barn under 3 år är en godtagbar orsak att vara borta från arbetsmarknaden. Vid granskningen av arbetsvillkoret är vårdledigheten sådan tid som ska “hoppas över”, dvs. arbete från den tid som föregick vårdledigheten kan räknas in i arbetsvillkoret.

Exempel 2

Studier på heltid är också en godtagbar orsak att vara frånvarande på arbetsmarknaden. Därför kan man till exempel med sommararbete under studietiden tjäna in det arbetsvillkor som behövs för inkomstrelaterad dagpenning. Om du inte får arbete genast efter studierna kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning.

Exempel 3

Att göra värnplikt eller civiltjänstgöring är också godtagbara orsaker att vara borta från arbetsmarknaden. Vid granskningen av arbetsvillkoret ska sådan tid “hoppas över”, dvs. arbete från den tid som föregick värnplikten eller civiltjänstgöringen kan räknas in i arbetsvillkoret.

Om du blir arbetslös när du övergår till reserven kan du för uppfyllandet av arbetsvillkoret inhämta uppgifter om arbeten som du hade före tjänstgöringstiden. På motsvarande sätt kan arbetsvillkoret kompletteras med arbeten före tjänstgöringstiden om arbetena efter tjänstgöringen inte räcker till för att uppfylla arbetsvillkoret. 

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.