Erhållande av utkomstskydd förutsätter att du har varit medlem i arbetslöshetskassan för 26 veckor och under medlemskap du har varit i lönarbete minst 26 kalenderveckor under senaste 28 månader. Detta arbetsvillkor ackumuleras av sådana kalenderveckor under vilka du har arbetat minst 18 timmar och lönen har varit minst enligt kollektivavtalet inom branschen. Läs mer om utkomstskydd.

Förlängning av granskningsperioden

Arbetsvillkoret behöver inte samlas in i en följd. Arbetet för arbetsvillkoret kan samlas in under tiden för granskningsperioden på 28 månader. Därtill kan granskningsperioden förlängas t.o.m. upp till sju år, om du har en godtagbar orsak att vara frånvarande från arbetsmarknaden. Detta innebär att du gör någonting sådant, på grund av vilket det inte förutsätts att du står till arbetsmarknadens förfogande.

Godtagbara orsaker till att vara borta från arbetsmarknaden är:

  • sjukdom, institutionsvård eller rehabilitering
  • värnplikt eller civiltjänstgöring
  • heltidsstudier
  • barnafödsel eller vård av ett barn som är högst 3 år
  • stipendieperiod
  • någon annan orsak som kan jämföras med dessa

När du är frånvarande från arbetsmarknaden av en godtagbar orsak, kan dessa tider ”hoppas över” vid granskningen av arbetsvillkoret. Detta förutsätter dock att du håller ditt medlemskap i arbetslöshetskassan i kraft, det vill säga att du sköter betalningen av medlemsavgifterna.

Exempel 1

Vården av ett barn som är högst 3 år är en godtagbar orsak att vara frånvarande från arbetsmarknaden. Vid granskningen av arbetsvillkoret  är det en tid som kan hoppas över, dvs. arbete som duger för arbetsvillkoret kan hämtas från tiden som föregår det.

Exempel 2

Också studier på heltid är en godtagbar orsak för frånvaro från arbetsmarknaden. Således kan du exempelvis med sommarjobb under studierna samla in arbetsvillkoret som krävs för inkomstrelaterad dagpenning. Om du inte genast efter studierna blir sysselsatt, finns det en möjlighet att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn