Erhållande av utkomstskydd förutsätter att du har varit medlem i arbetslöshetskassan för 26 veckor och under medlemskap du har varit i lönarbete minst 26 kalenderveckor under senaste 28 månader. Detta arbetsvillkor ackumuleras av sådana kalenderveckor under vilka du har arbetat minst 18 timmar och lönen har varit minst enligt kollektivavtalet inom branschen. Läs mer om utkomstskydd.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn