En grundförutsättning för att utnyttja YTKs förmåner är att medlemskapet är i kraft. Ditt medlemskap godkännas enligt de uppgifterna som du gav i din anslutningsblankett. Efter detta är det din skyldighet att ta reda på förutsättningar för medlemskap i YTK om din situation ändrar.

Se till att

  • du betalar medlemsavgiften i tid

  • dina uppgifter är uppdaterad (namn, adress, telefonnummer, e-post o.s.v.)

  • förutsättningar för medlemskapet uppfyllas när din situation ändrar 
    • du till exempel leder företagsverksamhet
    • du flytter utomlands
    • du arbetar utomlands

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn