Medlemsavgift och fakturering

Fakturorna för medlemsavgiften år 2020 skickas ut i början av januari. Om du är medlem både i Allmänna arbetslöshetskassan YTK och i YTK-Föreningen får du båda fakturorna samtidigt.

Medlemsavgiften för Allmänna arbetslöshetskassan YTK är bunden till medlemstiden. Det år då blir medlem i kassan eller träder ut ur kassan betalar du bara för den tid du varit medlem. År 2023 är medlemsavgiften för YTK-kassan 99 €. Medlemsavgiften kommer att vara oförändrad även år 2023.

E-FAKTURA: YTK

Genom att ingå en e-fakturafullmakt får du medlemsavgiften direkt till din nätbank. Välj Allmänna arbetslöshetskassan YTK som avsändare. För fullmakten behöver du ditt medlemsnummer i arbetslöshetskassan och referensnummer från din tidigare faktura.

Medlemsavgiften för YTK-Föreningen, som i kombination med medlemskap i arbetslöshetskassan YTK berättigar till fullt medlemskap, är en fast årsavgift som ska betalas i sin helhet oberoende av vilken tid på året medlemmen ansluter sig till eller träder ut ur föreningen. År 2023 är medlemsavgiften 24 €.

Fakturering

När du blir medlem skickar vi fakturan för medlemsavgiften ungefär inom en vecka. Betala medlemsavgiften enligt uppgifterna på fakturan så börjar ditt medlemskap från och med den dag ansökan om medlemskap kom in till oss.

Om du redan är medlem skickar vi fakturan för medlemsavgiften i början av året. När du betalar medlemsavgiften senast på förfallodagen hålls medlemskapet i kraft utan avbrott.

Viktigt att tänka på när det gäller medlemsavgiften i arbetslöshetskassan

  • Ditt medlemskap hålls i kraft bara om du betalar medlemsavgiften.
  • Medlemsavgiften ska betalas också om du är arbetslös, studerar, är mammaledig, vårdledig eller gör värnplikt. På det sättet behåller du dina perioder av medlemskap och tider i arbete.
  • Om ditt medlemskap upphör under medlemsavgiftsperioden, till exempel på grund av pensionering, ska du trots det betala hela medlemsavgiften. När du skickar YTK en anmälan om utträde, återbetalar vi den återstående delen av medlemsavgiften. Belopp på mindre än 10 euro återbetalas inte. Vi betalar ingen ränta på den del av medlemsavgiften som ska återbetalas.
  • Om du får dagpenning men inte har betalat medlemsavgiften drar vi av medlemsavgiften från dagpenningen efter förfallodagen.
  • Använd alltid referensnumret när du betalar för att avgiften ska kopplas till rätt medlem.
  • Medlemsavgiften är avdragsgill för det år den betalats. Vi anmäler betalda medlemsavgifter direkt till beskattaren.
  • En obetald medlemsavgift leder till att medlemmen utesluts från arbetslöshetskassan från och med den tidpunkt avgiften är obetald.

Studerandemedlemskap

Allmänna arbetslöshetskassan YTK har inget separat medlemskap för studerande och tillämpar inte heller befrielse från medlemsavgifter under studietiden. Däremot erbjuder YTK-Föreningen gratis medlemskap för studerande som håller på att träda in i arbetslivet. Detta medlemskap omfattar alla tjänster som YTK-Föreningen tillhandahåller, men inte medlemskap i arbetslöshetskassan.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!