Medlemsavgiften av Allmänna arbetslöshetskassan YTK är bunden till medlemskapstiden. På året av avslutning eller utträde betalar du den del av medlemsavgiften under vilken du har varit som medlem. År 2019 är arbetslöshetskassans medlemsavgift, d.v.s. kassamedlemskap, 92 €.

E-FAKTURA: YTK

Du får fakturan för medlemsavgift direkt till din nätbank genom att ge oss en fullmakt för e-fakturering. Välj Yleinen työttömyyskassa YTK som sändare. För att ge fullmakten behöver du ditt medlemsnummer i arbetslöshetskassan.

YTK-Föreningens medlemsavgift, som är en förutsättning för komplett medlemskap, är en fastställd avgift per kalenderår som måste betalas i sin helhet oberoende av under vilken tid i året du ansluter dig i Föreningen eller utträder ur den. År 2019 är medlemsavgift för ett kalenderår 18 € .

E-FAKTURA: YTK-FÖRENINGEN

Du får fakturan för medlemsavgift direkt till din nätbank genom att ge oss en fullmakt för e-fakturering. Välj YTK-Yhdistys ry som sändare. För att ge fullmakten behöver du ditt medlemsnummer i föreningen.

Till kompletta medlemmar skickar vi fakturor för medlemsavgifter av Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen skilt.

Fakturering

När du ansluter dig, skickar vi fakturan för medlemsavgiften inom cirka en vecka från anslutningen. Betala medlemsavgiften enligt fakturan varvid ditt medlemskap börjar fr.o.m. den dagen då din medlemsansökan har kommit fram.

Om du redan är en medlem, vi skickar fakturan för medlemsavgiften i början av året. När du betalar medlemsavgiften före förfallodagen håller ditt medlemskap i kraft utan avbrott.

Viktiga faktumen om medlemsavgiften

  • Ditt medlemskap håller i kraft bara om du betalar medlemsavgiften.

  • Medlemsavgiften måste betalas även under arbetslöshet, mammaledighet, vårdledighet eller värnplikt. På det sättet säkrar du att din medlemskaps- och anställningstid bevaras.

  • Om ditt medlemskap upphör under en ny medlemsavgiftperioden till exempel på grund av att du går i pension, betala medlemsavgiften ändå i sin helhet. När du har skickat anmälan om utträde till YTK returnerar vi återstående delen av kassamedlemsavgiften.
    ​​​​​​​OBS! Summor under 10 euro returneras inte och ingen dröjsmålsränta utgår på medlemsavgiften.

  • Om du får förmån tas medlemsavgiften efter förfallodagen ut den förmån som utbetalas.

  • När du betalar, använd alltid referensnumret så att din medlemsavgift styrs rätt.

  • Medlemsavgiften är avdragsbar på dess betalningsår. YTK meddelar de betalda avgifterna direkt till skattemyndigheten.

  • En obetald medlemsavgift leder till utteslutning ur arbetslöshetskassan fr.o.m. den dag då medlemsavgiften inte har betalats.

Studerandemedlemskap

Allmänna arbetslöshetskassan YTK har inte något särskilt medlemskap för studerande eller befrielse från medlemsavgiften under tiden för studierna. YTK -Föreningen erbjuder däremot ett gratis studerandemedlemskap, som är avsett för unga som träder ut i arbetslivet. Det här medlemskapet täcker alla YTK -Föreningens tjänster, men innehåller inte ett medlemskap i kassan.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn