När du går i pension

När du går i ålderspension behöver du arbetslöshetskassans tjänster inte längre. Ditt medlemskap upphör ändå inte automatiskt när du går i pension. Kom alltså ihåg att skicka oss en skriftlig anmälan om utträde. I detta sammanhang tackar många oss för de förflutna åren. Det känns härligt och vi värkligen uppskattar det!

Vad ska jag göra när jag håller på att bli pensionerad?

När du går i pension, skick oss en anmälan om utträde. Uppge dagen då din pension börjar och vi upphör ditt medlemskap i YTK på den dag. Återstående medlemsavgifter kan returneras när du uppger ditt kontonummer.

Om du får inkomstdagpenning, uppge i anmälan från vilken dag du har ansökt om pension att börja.

Ditt pensionsförsäkringsbolag behöver betalningsuppgifter från oss för att räkna din pension. Vi skickar uppgifter till Pensionsskyddscentralen elektroniskt på dess begäran. Pensionsskyddscentralen förmedlar uppgifter till ditt pensionsförsäkringsbolag.

Du kan ansöka om ålderspension genom din egen arbetspensionsanstalts e-tjänst. Om du inte är säker på i vilken pensionsanstalt du är försäkrad, kan du ta reda på det på webbplatsen Arbetspension.fi. https://www.tyoelake.fi/sv/

Ta kontakt med din pensionsanstalt då du har frågor om ditt arbetspensionsutdrag, om din framtida pension eller hur man ansöker om pension.

Om din pensionsanstalt inte har en e-tjänst för pensionsansökan, kan du använda en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (7001r).

Arbetslösas rätt till ålderspension redan som 62-årig

Du kan få ålderspension redan som 62-årig utan förtidsminskning om

  1. du är född under åren 1950–1957
  2. du har fyllt 62 år och
  3. du har fått inkomstdagpenning eller grunddagpenning för tilläggsdagar för minst en dag under den månad som närmast föregår den då pensionen börjar.

Denna pension måste ansökas om skilt. Som bilaga till ansökan behöver du ett intyg från oss om att du har fått arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar. Intyget får du på begäran. En ansökningsblankett för pension får du till exempel från Pensionsskyddscentralen.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.