När du går i pension

När du går i pension behöver du inte längre arbetslöshetskassans tjänster. Ditt medlemskap upphör emellertid inte automatiskt när du går i pension. Därför ska du skicka oss en skriftlig anmälan om utträde. När våra medlemmar går i pension får vi ofta tack för de gångna åren. Det är trevligt och uppskattas väldigt högt!

Vad ska jag göra om jag håller på att gå i pension?

När du går i pension, vänligen skicka oss en anmälan om utträde. Ange från vilket datum du är pensionerad så upphör ditt medlemskap den dagen. Meddela även ditt kontonummer för återbetalning av den återstående delen av medlemsavgiften.

Om du får inkomstrelaterad dagpenning, ange på ansökan från och med vilken dag du ansökt om pension.

Ditt pensionsförsäkringsbolag behöver betalningsinformation från oss för att beräkna pensionen. Vi lämnar betalningsinformationen elektroniskt till Pensionsskyddscentralen på centralens begäran. Pensionsskyddscentralen vidarebefordrar informationen till ditt pensionsförsäkringsbolag.

En arbetslös persons rätt till ålderspension redan vid 62 års ålder

Ansökan om ålderspension

Du kan ansöka om ålderspension i din arbetspensionsanstalts e-tjänst. Om du inte är säker på vilken pensionsanstalt du är försäkrad i kan du kontrollera det på webbplatsen Työeläke.fi https://www.tyoelake.fi/sv.

Kontakta din arbetspensionsanstalt om du har frågor om arbetspensionsutdraget, din kommande pension eller hur man ansökan om pension.

Om din pensionsanstalt inte har någon digital tjänst för pensionsansökningar kan du använda en pappersblankett eller en blankett som skrivs ut från nätet (blankett nr 7001r).

Pension utan förtidsminskning

Vid 62 års ålder kan du få ålderspension utan förtidsminskning om

  1. du är född mellan åren 1950 och 1957
  2. du har fyllt 62 år och
  3. du har fått inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning för tilläggsdagar för minst en dag under den månad som närmast föregår den månad pensionen börjar.

Denna pension ska sökas separat. Som bilaga till ansökan behöver du ett intyg från oss över att du fått arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar. Du får intyget på begäran. Ansökningsblanketten för pensionen får du till exempel hos Pensionsskyddscentralen.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.