När du går i pension

När du går i pension behöver du inte längre arbetslöshetskassans tjänster. Ditt medlemskap upphör emellertid inte automatiskt när du går i pension. Därför ska du skicka oss en skriftlig anmälan om utträde. När våra medlemmar går i pension får vi ofta tack för de gångna åren. Det är trevligt och uppskattas väldigt högt!

Vad ska jag göra om jag håller på att gå i pension?

När du går i pension, vänligen skicka oss en anmälan om utträde. Ange från vilket datum du är pensionerad så upphör ditt medlemskap den dagen. Meddela även ditt kontonummer för återbetalning av den återstående delen av medlemsavgiften.

Om du får inkomstrelaterad dagpenning, ange på ansökan från och med vilken dag du ansökt om pension.

Ditt pensionsförsäkringsbolag behöver betalningsinformation från oss för att beräkna pensionen. Vi lämnar betalningsinformationen elektroniskt till Pensionsskyddscentralen på centralens begäran. Pensionsskyddscentralen vidarebefordrar informationen till ditt pensionsförsäkringsbolag.

Ansökan om ålderspension

Du kan ansöka om ålderspension i din arbetspensionsanstalts e-tjänst. Om du inte är säker på vilken pensionsanstalt du är försäkrad i kan du kontrollera det på webbplatsen Työeläke.fi https://www.tyoelake.fi/sv.

Kontakta din arbetspensionsanstalt om du har frågor om arbetspensionsutdraget, din kommande pension eller hur man ansökan om pension.

Om din pensionsanstalt inte har någon digital tjänst för pensionsansökningar kan du använda en pappersblankett eller en blankett som skrivs ut från nätet (blankett nr 7001r).

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!