Vad är skillnaden mellan en fullvärdig medlem och en kassamedlem?

Du kan ansluta dig antingen som kassamedlem eller som fullvärdig medlem. Om du redan nu är medlem i kassan kan du uppdatera ditt medlemskap till fullvärdigt medlemskap när som helst.

I egenskap av kassamedlem hör du till Allmänna arbetslöshetskassan YTK. Om du blir arbetslös eller permitterad kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss. Dessutom kan du ansöka om rörlighetsunderstöd och om alterneringsersättning för alterneringsledighet. Att vara medlem i kassan kostar 119 € euro per år.

I egenskap av fullvärdig medlem hör du både till Allmänna arbetslöshetskassan YTK och till YTK-Föreningen. Det betyder att du förutom utkomstskyddet även har rätt till YTK-Föreningens medlemsförmåner och -tjänster. Som fullvärdig medlem får du bl.a. en olycksfallsförsäkring för fritiden och en rättsskyddsförsäkring, juridisk rådgivning i anställningsfrågor samt andra växlande medlemsförmåner. Fullvärdigt medlemskap kostar sammanlagt 137 € euro per år.

Du kan kontrollera din medlemsnivå i OmaYTK, och där kan du också uppdatera ditt medlemskap till fullvärdigt medlemskap.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.