Vad är skillnaden mellan en komplett medlem och en kassamedlem?

Du kan ansluta dig antingen som kassamedlem eller komplett medlem. Om du redan är en kassamedlem kan du uppdatera ditt medlemskap till komplett medlemskap när som helst.

Som kassamedlem hör du till Allmänna arbetslöshetskassan YTK. Om du blir arbetslös eller permitterad kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från oss. Dessutom kan du ansöka om rörlighetsunderstöd samt alterneringsersättning för tiden av alterneringsledighet. Kassamedlemskapet kostar totalt 92 € per år.

Som komplett medlem hör du till både Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen RF. Detta betyder att utöver utkomstskydd har du rätt till medlemsförmåner och –tjänster som YTK-Föreningen erbjuder. Som komplett medlem får du bland annat gruppolycksfallsförsäkring för fritiden och rättsskyddsförsäkring, juridisk rådgivning om anställningsförhållandet samt växlande medlemsförmånerna. Komplett medlemskap kostar totalt 110 € per år.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn