Vem kan ansluta sig som medlem?

Du kan bli YTKs komplett medlem eller kassamedlem när du uppfyller följande villkor:

  • Du är en lönearbetare som hör till tillämpningsområden av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
    En lönearbetare är en löntagare som arbetar i ett anställnings- eller tjänstförhållande. Som företagare kan du inte ansluta dig till YTK. 

  • Du arbetar under tiden av anslutningen.
    Du kan alltså inte ansluta dig som arbetslös, helt permitterad eller under oavlönad sjukledighet, föräldraledighet eller värnplikt. Som arbetslös kan man ansluta sig med vissa begränsningarna bara när man återvänder till Finlands arbetsmarknad från utomlands.

  • Du är under 68 år gammal.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn