Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Vem kan bli medlem?

Du kan bli fullvärdig medlem eller kassamedlem om du uppfyller följande villkor:

  • Du är en lönearbetare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
    En lönearbetare är en löntagare som arbetar i ett anställnings- eller tjänsteförhållande. En företagare kan inte bli medlem i YTK.

  • Du är i arbete när du ansluter dig.
    Du kan alltså inte bli medlem om du är arbetslös eller permitterad på heltid, under en oavlönad sjukledighet, när du är föräldraledig eller gör värnplikt. En arbetslös som återvänder från utlandet till arbetsmarknaden i Finland kan med vissa begränsningar bli medlem.

  • Du är under 68 år.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.