Vem kan bli medlem?

Du kan bli fullvärdig medlem eller kassamedlem om du uppfyller följande villkor:

  • Du är en lönearbetare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
    En lönearbetare är en löntagare som arbetar i ett anställnings- eller tjänsteförhållande. En företagare kan inte bli medlem i YTK.

  • Du är i arbete när du ansluter dig.
    Du kan alltså inte bli medlem om du är arbetslös eller permitterad på heltid, under en oavlönad sjukledighet, när du är föräldraledig eller gör värnplikt. En arbetslös som återvänder från utlandet till arbetsmarknaden i Finland kan med vissa begränsningar bli medlem.

  • Du är under 68 år.

  • Minimiåldern för att ansluta sig föreskrivs inte i kassans regler. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan arbetslöshetsersättning endast betalas ut till personer som fyllt 17 år. Dessutom är det endast arbete som utförs från och med 17 års ålder som berättigar till medlemskap i kassan, varför medlemskapet i praktiken inte är till någon nytta för en person under 17 år.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!