Vår telefontjänst (öppen mån-tors kl 10-14) är nu upptagen. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.Ta kontakt via OmaYTK.  

Elektroniska tjänsten OmaYTK

OmaYTK är vår elektroniska tjänst, där du kan göra alla dina ansökningar och sända dem till oss jämte bilagor. Ansökningarna som skickats via den kommer fram på samma gång, utan dröjsmål på grund av postgången.

När du alltså utnyttjar OmaYTK, har vi den bästa möjligheten att behandla ditt ärende snabbt.

I OmaYTK kan du också kontrollera läget för din ansökan, uppdatera din kontaktinformation och kontakta oss, om du har något att fråga. Dessutom är alla ansökningar, beslut, utbetalningsanmälningar och meddelanden där i gott förvar.